Posted in felieton średnia ważona

Średnia ważona symulacje

Do czasów dzienników elektronicznych w powszechnym użyciu podczas oceniania osiągnięć uczniów było wspomaganie się przez nauczycieli średnią arytmetyczną – oceny występują w postaci liczb –…

Czytaj więcej...
Posted in felieton średnia ważona

Średnia ważona analizy

Po wpisaniu do przeglądarki “średnia ważona w szkole” można przeanalizować wiele przykładów zapisów w statutach szkół i PZO. Zebrałem kilka przykładów z odnośnikami do stron…

Czytaj więcej...
Posted in felieton średnia ważona

Średnia ważona skala wag

Zastosowanie średniej ważonej oznacza, iż nauczyciel rezygnuje z możliwość spontanicznego oceniania i musi zachować odpowiednią dyscyplinę realizacji zaplanowanego przez siebie efektu. Zdarza się, iż ocenianie…

Czytaj więcej...
Posted in felieton średnia ważona

Średnia ważona dokumenty

Statut szkoły to taka mała szkolna konstytucja, zbiór zasad życia i funkcjonowania placówki. To najważniejszy dokument zwykle bardzo obszerny, którego nie zmienia się co tydzień….

Czytaj więcej...
Posted in felieton średnia ważona

Średnia ważona a prawo

Przepisy prawa oświatowego nie rozstrzygają szczegółów oceniania. Ustawa odsyła do statutu szkoły, który musi być zgodny z przepisami wyższego rzędu, czyli tak naprawdę Ustawodawca ceduje…

Czytaj więcej...
Posted in felieton średnia ważona

Średnia ważona w szkole – obliczanie

Pod felietonami internetowymi mówiącymi o nauczycielach, niezależnie w jakich kontekstach, od lat pojawiają się fale komentarze pełnych nienawiści. W dużej mierze winę za ten stan…

Czytaj więcej...