Czereśnie – interpretacja

Autor: Maria Machowska

Julian Tuwim jest jednym z najpopularniejszych literatów dwudziestolecia międzywojennego oraz współzałożycielem grupy poetyckiej „Skamander”, z którą kojarzymy dziś wielu wybitnych twórców. Pisał bardzo różnorodne utwory – od tekstów kabaretowych, wierszy dla dzieci, czy pism satyrycznych, po poezję z wykorzystaniem licznych neologizmów, języka potocznego i wulgaryzmów. Wiersz „Czereśnie” jest natomiast przykładem literackiego impresjonizmu.

Czereśnie – analiza i środki stylistyczne

Wiersz „Czereśnie” Juliana Tuwima składa się z trzech czterowersowych strof. Pojawiają się tu nieregularne rymy w układzie krzyżowym i parzystym.

Podmiot liryczny ujawnia swoją obecność za pomocą czasownika w pierwszej osobie liczby pojedynczej „rwałem”. Jest to mężczyzna, który rozkoszuje się sielankowością i pięknem natury podczas zrywania czereśni. Z opisu otoczenia wynika, że jest osobą raczej dojrzałą, spokojną, która potrafi dostrzec i docenić uroki przyrody.

Wiersz jest przykładem poezji impresjonistycznej. Charakteryzuje się ona opisem doznań podmiotu lirycznego, jego przeżyć i obserwacji, a także poznania świata za pomocą zmysłów. Skupia się na subiektywnych odczuciach osoby mówiącej. Przedstawiona sytuacja przypomina impresjonistyczny, barwny obraz.

W utworze pojawia się wiele środków stylistycznych, między innymi epitety, np.: „plamki słońca”, „soczystej trawie” oraz powtórzenia :„czereśnie”, „zwieszały się omdlewając”. Pojawia się tu również wyliczenie : „W ogrodzie było ćwierkliwie, Słonecznie, rośnie i wcześnie”. Za sprawą personifikacji elementy natury zyskują ludzkie cechy, np.: „Gałęzie […] Zwieszały się omdlewając”. Zauważymy również porównanie : „Gałęzie, jak opryskane Dojrzałą wiśni jagodą”. Na intonację utworu wpływają przerzutnie, czyli przeniesienie części zdania/wypowiedzi do następnego wersu.

Czereśnie – interpretacja utworu

Zachwyt naturą

Podmiot liryczny wspomina poranne zbiory czereśni. Zdecydowanie była to dla niego chwila relaksu i bliskości z naturą, która daje ukojenie i poczucie harmonii. Opisuje zjawiska, na które większość ludzi nie zwróciłoby nawet uwagi. Skupia się na każdym elemencie – kolorze trawy i owoców, grze światła, lustrze wody.

Taki opis subiektywnych obserwacji, skupianie się na barwie, wydźwięku utworu i odejście od sztywnych reguł świadczy o tym, ze utwór „Czereśnie” należy do impresjonizmu. Panuje tu niezwykle sielska atmosfera. Jest błogo, cicho, spokojnie – można wsłuchać się w śpiew ptaków. Podmiot liryczny zdaje się napawać tym momentem. Nie ma w nim tęsknoty za zgiełkiem miasta, za ludźmi. Wydaje się jakby tonąć w tym błogim spokoju.

Osoba mówiąca traktuje naturę jak żywą istotę, nadaje jej ludzkie cechy, co oznacza, że najwyraźniej ma ona ogromne znaczenie w życiu mężczyzny, jest mu niesamowicie bliska, kocha się nią otaczać.

Alegoria dojrzałości

Nie jest trudno zauważyć, że drzewo opisane w utworze jest wręcz zmęczone ciężarem swych owoców. Wydało je i teraz aż ugina swoje gałęzie, co wygląda jakby omdlewało. Przypomina to widok rodzica, który jest bardzo zmęczony całodniową opieką nad swymi pociechami, które musi nosić i które trzymają się go kurczowo.

Drzewo od wieków jest symbolem życia, płodności i alegorią człowieka. Zatem dorosłe, bujne drzewo, które wydało owoce, może być tu alegorią dojrzałości i macierzyństwa. Wówczas cały utwór nabiera głębszego znaczenia. Z jednej strony podmiot liryczny wspomina wspaniały czas spędzony na łonie natury, podczas zbioru czereśni.

Z drugiej strony może być to mężczyzna, który w bardzo metaforyczny sposób wspomina czas kiedy dzieci były maleńkie, a człowiek znosił ciągłe zmęczenie i ciężar, po to, aby jak najlepiej się nimi zaopiekować i aby wyrosły z nich „jak najlepsze owoce”. Drzewo to również symbol domu, rodzinnych stron. Nie bez powodu porównuje się więc impresjonizm literacki do malarskiego – oba dają szerokie możliwości interpretacji i subiektywnych odczuć.

Podsumowanie

Julian Tuwim słynął z sięgania po rozmaite nurty literackie i różnorodną tematykę. Tym razem jego wiersz „Czereśnie” jest wyrazem sielankowości, kontemplacji, zachwytu naturą. Należy do impresjonizmu, który w niezwykły sposób przedstawia osobiste odczucia podmiotu lirycznego. Osoba mówiąca w utworze wspomina poranne zbiory czereśni. Towarzyszące temu wydarzeniu piękne zjawiska przyrodnicze koją zmysły i dają spokój oraz poczucie harmonii. Owocowe drzewo opisywane w wierszu może być jednak alegorią ludzkiej dojrzałości, macierzyństwa, trudów rodzicielstwa. W lecie swojego życia zakładamy rodziny, a następnie zmęczeni marzymy o odpoczynku, jak drzewo, które aż ugina się od ciężaru swych owoców. Nie dowiemy się co na myśli miał autor utworu, ale zdecydowanie pozostawia nam on szerokie pole do własnej interpretacji.

Dodaj komentarz