Koniec wieku XIX – interpretacja

Wiersz „Koniec wieku XIX” został wydany w 1894 roku w tomiku „Poezje. Seria druga”. Jest jednym z najbardziej znanych utworów poety. Stanowi manifest światopoglądowy artystów Młodej Polski. Dominują w nim tendencje dekadenckie i pesymizm oraz niechęć do działania.

Koniec wieku XIX – analiza utworu i środki stylistyczne

Rodzaj utworu i rymy w wierszu

Utwór należy do liryki podmiotu zbiorowego. Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu całego swojego pokolenia, które jest nękane przez te same obawy. Pojawiają się czasowniki w pierwszej osobie liczby mnogiej. Wiersz należy do liryki inwokacyjnej, ponieważ osoba mówiąca w wierszu zwraca się do człowieka z końca wieku, którym sama jest. Jest zapisem przemyśleń pokolenia. Ma formę dialogu lub monologu, ponieważ nie wiadomo, czy adresat udziela odpowiedzi, czy może podmiot sam sobie odpowiada. Jednak obie strony są przykładami dekadentów.

Wiersz ma budowę regularną, składa się z pięciu strof, każda po cztery wersy. Wszystkie linijki mają po trzynaście sylab. To forma, która często jest spotykana w polskiej literaturze. Uznawana jest za tradycyjną, a najpopularniejszym trzynastozgłoskowcem jest „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Ta forma kontrastuje z tematyką utworu, w którym odrzucane są wszystkie tradycje i dokonania przodków. Wiersz zawiera rymy żeńskie okalające abba.

Środki stylistyczne

Warstwa stylistyczna jest bogata. W wierszu zadawane są pytania retoryczne np. „cóż więc jest?”. Opis jest plastyczny dzięki epitetom np. „najzwyklejszych rzeczy”, „włóczni złego”. Obecne są metafory np. „kto zliczy zgasłe słońca i kres światu zgadnie”. W ostatniej zwrotce obecna jest apostrofa – „człowiecze z końca wieku”. Wypowiedzi są rozbite na kilka wersów, dzięki przerzutniom. Poeta posługuje się symbolami – mrówka pod kołami pociągu to człowiek, który zmaga się z życiowymi trudnościami, które są nie do pokonania.

Koniec wieku XIX – interpretacja utworu

Kontekst

Pokolenie poetów z przełomu XIX i XX wieku przeżywało ogromne rozczarowanie życiem. Pozytywistyczne idee poprzedniej epoki przestały już działać, a praca organiczna i u podstaw nie dała Polsce niepodległości. Odrzucono więc optymizm i wiarę w rozum, naukę. Nie znajdowano także sensu egzystencji, popadano w poczucie beznadziei, tracono energię do podejmowania prób zmiany życia i rzeczywistości. Narodził się dekadentyzm. Odrzucono wartości, obawiano się przyszłości. Marzono o ukojeniu wewnętrznego cierpienia i pozbyciu się wszystkich uczuć. Poszukiwano ucieczki od problemów, jednak nie były to pozytywne działania – artyści popadali w uzależnienia od alkoholu i narkotyków, prowadzili rozwiązły tryb życia.

Wiersz jest uznawany za manifest poglądów pokolenia Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Porównuje się go z „Odą do młodości” Adama Mickiewicza. Romantycy również rozliczali się ze spuścizną przodków, jednak mieli nakreślony plan działania. W „Końcu wieku XIX” takiego planu nie uświadczymy. Nie ma zapewnień o doniosłej roli, jaką odegrają rówieśnicy poety w budowaniu nowej rzeczywistości. Dominuje melancholia, rezygnacja, brak sił i chęci.

Koniec XIX wieku

Dodaj komentarz