Kruk i lis – interpretacja, morał

Autor: Maria Machowska

Ignacy Krasicki to jeden z najpopularniejszych polskich poetów XVIII wieku. Jednymi z jego najpopularniejszych utworów, są bajki, czyli wierszowane, alegoryczne opowieści. „Kruk i Lis” to dzieło, którego pierwowzór powstał z ręki Ezopa – antycznego, greckiego bajkopisarza. Utwór ten znalazł się w czwartej części „Bajek nowych” Krasickiego.

Kruk i Lis – analiza i środki stylistyczne

„Kruk i Lis” Ignacego Krasickiego składa się z szesnastu zróżnicowanych wersów. Zawierają one od pięciu, do trzynastu sylab. Rymy są dokładne, parzyste i żeńskie. Historia zawarta w utworze, została opowiedziana z perspektywy obserwatora, zatem jest to bajka narracyjna.

Znajdujemy w niej środki stylistyczne, takie jak epitety, np. „ser ogromny”, „ głos śliczny” czy personifikacje, czyli nadanie cech ludzkim przedmiotom nieożywionym, roślinom, albo zwierzętom. Tutaj temu zabiegowi zostają poddani główni bohaterowie bajki – lis i kruk, których relacja wydaje się być bardzo ludzka, lis prowadzi nawet monolog, „Miły bracie, Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię!”. Dwa ostatnie wersy stanowią nagromadzenie czasowników, co sprawia wrażenie jakby bajka stanowiła skrót jakiejś dłuższej opowieści.

Kruk i Lis – interpretacja bajki

Bohaterowie bajki, symbolizują pewne ludzkie zachowania i typy osobowości. Lis jest fałszywym pochlebcą. Potrafi pięknie mówić. Robi to tylko po to żeby, osiągnąć korzyść dla samego siebie. Jest podstępny i chytry. Prawi Krukowi komplementy i poddaje wątpliwości jego umiejętności wokalne, tylko po to, aby ten zacząć śpiewać i upuścił jedzenie trzymające w dziobie. Kruk symbolizuje osobę łasą na komplementy, kogoś próżnego, dla którego pochwały i możliwość zaimponowania, jest bardzo budująca. W dodatku nie jest zbyt bystry, pozwala się przechytrzyć i traci swój kawałek sera. Lis kradnie ser i osiąga swój cel. Wiadomo, że kruki nie słyną z pięknego śpiewu, a więc tytułowy ptak uwierzył w absurd i nie wykazał się w ten sposób umiejętnością racjonalnego myślenia.

Kruk i Lis – morał

Bajki to utwory, które charakteryzują się zawartym w ich treści morałem. Tak i w tym przypadku znajdujemy morał, który został umieszczony na samym początku utworu, „ Bywa często zwiedzionym, Kto lubi być chwalonym”. Uczy czytelnika, że osoby , które lubią słuchać pochwał i komplementów na swój temat, często nie zdają sobie sprawy, że większość z nich, może być nieszczera, absurdalna. Niektórzy ludzie są przesadnie mili, ponieważ chcą na tym skorzystać i osiągnąć swój cel, manipulują. Dlatego właśnie ktoś, kto lubi być chwalony, może zostać zawiedziony, rozczarowany i zwyczajnie wykorzystany przez innych.

Podsumowanie

Bajka „ Kruk i Lis”, za sprawą wykorzystania zwierzęcych postaci, pokazuje przywary ludzkie. Zarówno fałszywe pochlebstwa, chytrość, jak i próżność są czymś złym, na co należy w życiu uważać. Ignacy Krasicki za pomocą lekkiego i rymowanego utworu, przekazuje ważną mądrość. Chcąc udowodnić innym posiadanie pewnych umiejętności i goniąc za uznaniem, możemy stracić cos innego, a zjawisko to można bardzo często zaobserwować w realnym życiu.

Dodaj komentarz