Przypowieść – interpretacja

Wszyscy, którzy polegli, mimo iż stracili życie i być może zostaną zapomnieni – walczyli w zgodzie ze swoimi przekonaniami, ideałami i polegli śmiercią bohaterską. Pytanie wydało się żołnierzowi wręcz śmieszne, jakby nie rozumiał, jak można postąpić inaczej. Między bohaterami lirycznymi utworu pojawia się różnica pomiędzy wyznawanymi wartościami i priorytetami w życiu. Obaj są przedstawicielami zupełnie odmiennych postaw. Spotkany rozmówca ewidentnie zwraca większą uwagę na dobra materialne „ Bo czym krew, co płynie, przy złocie, co brzęczy”. Wierzy w brak sprawiedliwości i niedocenienie poświeceń.

Podsumowanie

Utwór kończy się pytaniem retorycznym i chociaż domyślamy się, co miał na myśli odpowiadający żołnierz, to tak naprawdę autor pozostawia tu dla nas otwartą furtkę, abyśmy mogli zinterpretować odpowiedź według własnego zdania i swoich wartości. Jedni żyją dla chwały, ku dobru ojczyzny, z nadzieją i wiarą w sercu. Inni są świadomi ogromnej niesprawiedliwości, nie wierzą w ideały i bohaterskie czyny, interesują ich dobra doczesne. Podmiot liryczny nie ocenia wypowiedzi żadnego z mężczyzn, pozostawia tę ocenę odbiorcy.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Maria Machowska

x