Preludium – interpretacja

Wiersz „Preludium” Jana Lechonia, jest wyjątkowy, ponieważ znacznie wyróżnia się tematyką od pozostałych utworów autora. Ukazał się w 1954 roku, w tomiku „Marmur i róża”, który należy do większego zbioru „Poezje zebrane”. Optymizm i pochwała prozy życia, stanowi kontrast do znanych nam utworów Lechonia, które przepełniał patriotyzm, tragizm, miłość do Polski, refleksje i problemy zwykłych ludzi.

Mochnacki – interpretacja

Wiersz Jana Lechonia pod tytułem „Mochnacki” jest najpopularniejszym utworem znajdującym się w tomie „Karmazynowy poemat” z 1920 roku, który wyraża wartości narodowe romantyków. Sam autor wyrecytował wiersz podczas jednego ze spotkań w słynnej kawiarni artystycznej „Pod Picadorem”, której był współzałożycielem.

Spotkanie – interpretacja

Jan Lechoń, a właściwie Leszek Józef Serafinowicz to polski poeta, publicysta, dramatopisarz, prozaik i satyryk. Jego życie było mocno związane z grupą literacką Skamandrytów i „Cyrulikiem Warszawskim”. Współtworzył kawiarnię literacką „Pod Picadorem”. Chociaż jego życie nie było usłane różami, to pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny.

Sejm (Lechoń) – interpretacja

Jan Lechoń jest wybitną postacią polskiej literatury. Jego prawdziwe nazwisko to Leszek Józef Serafinowicz. Zajmował się pisaniem poezji, prozy, dramatu, był dyplomatą, tłumaczem, satyrykiem, publicystą. Mocno związał się z grupą Skamandrytów, a także redagował „Cyrulika Warszawskiego”. Był współtwórcą kawiarni literacko-artystycznej „Pod Picadorem”.

Przypowieść – interpretacja

Jan Lechoń to polski poeta, skamandryta i człowiek, który już w wieku 15 lat, miał na swoim koncie dwa tomy wierszy. Przeżył okres nazywany Odrodzeniem Polski, następnie II wojnę światową, emigrację, a także czas stalinizmu w Polsce, co miało ogromne odzwierciedlenie w jego dziełach.

Pytasz co w moim życiu – interpretacja

Wiersz o incipicie Pytasz co w moim życiu wydany został w roku 1920, wchodząc w skład „Karmazynowego poematu”. Główną tematyką utworu są rozważania na temat wartości w ludzkim życiu. Ponadczasowy tekst wiersza został wykorzystany przez Grzegorza Turnaua, który jest twórcą muzycznej wersji utworu Lechonia.

Iliada – interpretacja

Wiersz „Iliada” autorstwa Jana Lechonia pochodzi z wydanego w 1945 roku tomiku poezji „Aria z kurantem”, w całości poświęconemu dziełom o motywach mitologicznych. Utwór ten nie tylko tytułem, ale i treścią nawiązuje do twórczości Homera, greckiego pieśniarza i epika. Poeta porównuje w nim historię mitycznej Troi z dziejami Warszawy podczas II Wojny Światowej.

Herostrates – interpretacja

Wiersz „Herostrates” autorstwa Jana Lechonia pochodzi z wydanego w 1920 roku debiutanckiego tomiku poezji „Karmazynowy poemat”. Stanowi on manifest nowej literatury, zrywa z romantyczną konwencją i patriotycznymi tematami. Ze względu na poruszaną tematykę i refleksję nad panującą w kraju sytuacją, utwór można uznać za programowe dzieło artysty.