Schyłek wieku – interpretacja

Każdy wiek w dziejach ludzkości zapisał się na kartach historii w odrębny sposób. Gdy mamy do czynienia z końcem pewnego okresu odczuwamy chęć podsumowania, opisania minionych wydarzeń, po to by móc zacząć na nowo kolejny etap. Wisława Szymborska w utworze „Schyłek wieku” próbuje dokonać właśnie takiego swoistego zamknięcia stulecia.

Schyłek wielu – analiza utworu

Wiersz z dziesięciu zwrotek, które nie mają regularnego charakteru. Ilości wersów w każdej strofie są różne. Jedne krótsze dwuwersowe, a inne dłuższe nawet siedmiowersowe. W utworze nie występują rymy. Jest to wiersz biały. Swoim charakterem przypomina mowę potoczną.

„Schyłek wieku” posiada różnorakie środki stylistyczne. Występuje w nim kilkukrotnie personifikacje. Podmiot liryczny utożsamia XX wiek z człowiekiem, nadając mu konkretne cechy takie jak: wiek, chód czy oddech – „lata ma po­li­czo­ne, krok chwiej­ny, od­dech krót­ki”. Pojęcia abstrakcyjne wymienione w utworze – strach, prawda, głupota, mądrość i nadzieja zyskały zdolność do zachowań i uczuć, które są ludzkimi atrybutami. Nadzieja została nawet utożsamiona z młodą dziewczyną. Dzieło również posiada epitety ubarwiające tekst, na przykład: krok chwiejny, oddech krótki, młoda dziewczyna.

W wierszu są także przerzutnie, które mają za zadanie zwracać uwagę na niektóre wyrazy – „Miało się kilka nieszczęść, nie przydarzać już”. Kolejnym środkiem stylistycznym zastosowanym w utworze są wyliczenia – „na przykład wojna i głód, i tak dalej.”; „bezbronność bezbronnych, ufność i tym podobne.”. Na uwagę zasługuje tutaj również fakt, że podmiot liryczny posługuje się potocyzmami, na przykład: et caetera. Obecne w tekście jest także pytanie retoryczne – „Jak żyć-spytał mnie w liście ktoś”, które podkreśla to, że osoba mówiąca w wierszu z każdej strony otoczona jest niewiadomymi, które ma przynieść nowe stulecie. 

Schyłek wieku – interpretacja

Tytuł utworu 

Tytuł wiersza jest adekwatny do zawartego w tekście przesłania podmiotu lirycznego. Sugeruje, że w utworze będzie mowa o końcu pewnego wieku. Dzieło zostało wydane w 1986 roku stąd możemy założyć, że odnosi się do XX wieku. Należy spodziewać się, że w dalszej części wiersza zostanie dokonane swoiste podsumowanie tego okresu. Autorka tekstu – Wisława Szymborska urodziła się w 1923 r. Była zatem naocznym świadkiem i obserwatorem wielu wydarzeń, które rozgrywały się w opisywanym czasie. Jej osobiste doświadczenia mogły wywrzeć wpływ na treść wiersza.

Podmiot liryczny

Osoba mówiąca w utworze to człowiek, który żyje u schyłku wieku i próbuje dokonać rozrachunku z minionym czasem. W jego postawie dominuje rozgoryczenie, smutek i zawód. Stwierdza, że czas ten miał być lepszy od poprzednich, a okazał się taki sam. Podmiot liryczny może być tutaj głosem całego pokolenia, które nie czuje zadowolenia i ironicznie odnosi się do wszystkich nadziei pokładanych wraz z nadejściem nowego stulecia. 

Tematyka i treść 

W „Schyłku wieku” dominuje motyw refleksji nad końcem XX wieku. Tematyka dotyczy podsumowania i rozliczenia się z obietnicami, które nie zostały zrealizowane w tamtym czasie. Wiersz jest swoistym rozrachunkiem z naiwnością  i ślepą wiarą w to, że data może wpływać na bieg wydarzeń. Już na początku utworu podmiot liryczny stwierdza, że XX wiek miał być lepszy na tle wcześniejszych lat, ale jego koniec nie udowadnia tego i już nie zdąży nic zmienić, gdyż jego czas się praktycznie skończył – „Miał być lep­szy od ze­szłych nasz XX wiek. Już tego do­wieść nie zdą­ży, lata ma po­li­czo­ne, krok chwiej­ny, od­dech krót­ki”.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Kacper Kozioł

x