Serce roście, patrząc na te czasy – interpretacja

Autor: Karolina Czajecka

Jan Kochanowski w swojej twórczości bardzo często używał nawiązywał do natury. Wykorzystywał ją jako metaforę ludzkiej egzystencji. Często dokonywał porównania między ludzkim żywotem a przyrodą. Natura dla Kochanowskiego była źródłem nadziei i radości dla człowieka, jest to cecha charakterystyczna dla każdego człowieka renesansu – którym bez zwątpienia był Jan Kochanowski.

Podsumowanie

Pieśń Serce roście, patrząc na te czasy to wybitna pochwała życia ludzkiego w harmonii z przyrodą. Podmiot liryczny namawia odbiorców utworu do życia w spokoju i radości. Podkreśla jak istotne jest życie z czystym sumieniem, gdyż umożliwia ono korzystanie z dóbr otaczającego nas świata. Utwór spełnia podstawowe założenia epoki renesansu. Jest swoistym wychwaleniem życia w cnocie, z czystym sumieniem i w spokoju ducha. Według humanistów ludzki żywot powinien dążyć do ładu i utrzymania porządku świata. Jan Kochanowski wychwala swoim utworem skromne życie w zgodzie z naturą. Pieść II niesie za sobą morał dla przyszłych pokoleń, który pomimo upływu czasu, doskonale sprawdzi się w dzisiejszym świecie. 

Dodaj komentarz