Słowisień – interpretacja

Autor: Maria Machowska

Julian Tuwim należy do grona najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Tworzył wiele utworów, pod ponad czterdziestoma pseudonimami. Jeden z jego najbardziej zadziwiających cykli wierszy, który wyróżnia się zabawą słowem i licznymi neologizmami, nosi tytuł „Słopiewnie”. Do tego właśnie cyklu należy utwór „Słowisień”, który jest pewnego rodzaju eksperymentem językowym autora.

Słowisień – analiza i środki stylistyczne

Wiersz „Słowisień” nie został podzielony na strofy, to znaczy, że ma budowę stychiczną (ciągłą). Składa się ośmiu wersów, napisanych dziesięciozgłoskowcem. Zastosowano w nim rymy krzyżowe.

Podmiot liryczny nie zdradza swojej obecności, dzięki czemu wiersz stanowi przykład liryki pośredniej. W rytmiczny i śpiewny sposób opisuje krajobraz, jednak do opisu wykorzystuje zabawę słowem i eksperymenty słowotwórcze.

Wiersz wydaje się lekki i pogodny, ale niestandardowe podejście do języka intryguje odbiorcę. Szczególną rolę w utworze grają neologizmy, np. „ białodrzew”, „sierpiec”, „srebliście”. Autor wiersza stworzył własne słowa, które być może mają pomóc w zobrazowaniu wizji osoby mówiącej. Część tych słów jest prosta to rozszyfrowania (np. słodzik – ptak który słodko śpiewa), części znaczeń możemy jednak tylko się domyślać. Wykorzystał także onomatopeje, czyli wyrażenia dźwiękonaśladowcze, np. „słodzik słowni”, „ćwirnie”.

Wykroczenie poza normy językowe i eksperymentowanie ze słowotwórstwem, ma na celu stworzenie tak zwanego języka pozarozumowego. To taki język, który pozwala odbiorcy na własną, szeroką interpretację oraz uwolnienie z norm językowych, rozumienie słów na podstawie skojarzeń. Próby w utworzeniu języka pozarozumowego podejmowali także inni sławni poeci, między innymi Bolesław Leśmian, czy Julian Przyboś. W utworze pojawiają się również anafory „w” oraz „a”, np. „ A przez li­ście kra­śnie pęk sło­wi­śnie./ A gdy sier­piec na na­bło­czu ły­ście”.

Słowisień – interpretacja wiersza

Koncepcja futurystyczna

Nietrudno dostrzec, że wiersz „Słowisień”, jak i cały cykl „Słopiewnie” to silna inspiracja futurystyczną poezją. Futuryści odrzucali tradycję, kierowali się awangardowym podejściem do sztuki, literatury, patrzeli w przyszłość. Można powiedzieć, że zmiany w normach językowych i chęć zaangażowania czytelnika do własnej interpretacji neologizmów, była swego rodzaju odejściem od polszczyzny w formie poprawnej i takiej, jaka była znana i pielęgnowana do tej pory. Jedną z cech futuryzmu jest także prowokacyjność – wywołanie reakcji odbiorcy, zaskoczenie go i zmuszenie do własnej oceny, interpretacji, odpowiedzi. Wierzono także, że nieuporządkowana składnia językowa i wrażenie jakie wywołuje na odbiorcy, jest odzwierciedleniem chaosu panującego w świecie rzeczywistym, który postępuje ku nowoczesności i innowacyjności.

Dynamiczny opis przyrody

Dzięki zastosowaniu neologizmów, wyrazów dźwiękonaśladowczych, a także nadaniu rytmiczności, odnosimy wrażenie, że wiersz stanowi dynamiczny opis przyrody, która tętni życiem. Chociaż dostajemy opis śpiewających ptaków, kwitnących drzew i pracujących pszczół, to dzięki nietypowej formie i niezrozumiałym wyrazom, doszukujemy się ukrytych znaczeń i „drugiego dna”. Być może taki był cel eksperymentu twórczego – wywołanie reakcji, zmieszania i konsternacji w umyśle odbiorcy.

Dodaj komentarz