Słowisień – interpretacja

Autor: Maria Machowska

Taka forma działać ma przede wszystkim na zmysły, podświadomość i chęć analizowania. Futuryści rosyjscy dążyli do powrotu do korzeni – języka pradawnych słowian. Możliwe, że przedstawienie obrazu przyrody w tak oryginalny sposób ma być przypomnieniem o naszym związaniu z naturą, przodkami, przeszłością kulturalną i językową. Mimo niezrozumiałych słów, potrafimy zinterpretować wiersz i dostrzec w nim opis pięknego krajobrazu, co oznacza że możemy wyjść poza ramy standardowego myślenia i potrafimy odczuwać wszystkimi zmysłami.

Podsumowanie

„Słowisień” Juliana Tuwima to utwór, który czerpie z ideologii futurystów. Poeta posługuje się eksperymentem twórczym, który ma oddziaływać na nasze zmysły, podświadomość i analityczną naturę człowieka. Tego typu awangardowe podejście ma na celu zaskoczenie odbiorcy, odejście od standardowej formy, zachęcenie do własnej, oryginalnej interpretacji. Rosyjscy futuryści, którymi w znacznym stopniu inspirowali się polscy twórcy, chcieli odejść od tego co znane i patrzeć w przyszłość, czerpiąc jednocześnie z kultury i języka dawnych słowian. Za pomocą gry słów, rytmiczności, dźwiękonaśladowczości poeta wywołuje w naszej głowie obraz pięknej, tętniącej życiem przyrody. Pozwala także na własne rozumienie niektórych słów. Julian Tuwim bez wątpienia wykazuje tu fascynację tworzeniem języka pozarozumowego, co było wówczas niezwykle intrygujących zjawiskiem.

Dodaj komentarz