Jaką funkcję w Odprawie posłów greckich pełnią pieśni chóru?

W „Odprawie posłów greckich” pojawiają się takie pieśni chóru jak „Wy, którzy rzeczą pospolitą władacie”, „Stasimon III”, „O białoskrzydła, morska pławaczko” czy „By rozum był przy młodości”. To właśnie w nich następuje pochwała rozumu czy przypomnienie, że władza, jaką cieszą się ludzie, jest im nadana przez Boga. W pieśni „O białoskrzydła, morska pławaczko” Kochanowski przybliża jeszcze tragiczną historię porwania Heleny, które skończyło się wojną. Pieśni mają więc charakter przybliżający widzom świat przedstawiony i zawierający liczne przestrogi, porady czy pouczenia.

Powszechnie znany jest fakt, że Kochanowski w „Odprawie posłów greckich” ubrał w antyczny kostium historyczny sprawy współczesne i ważne dla jego ojczyzny, a sztuka wystawiana była na dworze królewskim. Pieśni chóru i ich moralizatorskie przesłanie przeznaczone węc były dla najważniejszych osób w państwie polskim i to do nich Kochanowski kierował właśnie słowa, jakie wypowiadały panny trojańskie. Dlatego też chór i jego pieśni zostały przez autora w pewien sposób zmodyfikowane, by ich przekaz był jasny i czytelny dla współczesnego mu odbiorcy, jakim były odbiorcy i dworzanie żyjący w czasach, w których Kochanowski tworzył swoje dzieła.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x