Księga Hioba – motywy literackie

Autor: Marta Grandke

Księga Hioba to jeden z najbardziej znanych tekstów Starego Testamentu. Opowiada ona o losach tytułowego Hioba, człowieka wierzącego i bogobojnego, który prowadził dostatnie, spokojne życie. Pewnego razu stał się obiektem zakładu między Bogiem a szatanem. Zakład ten miał sprawdzić, czy po wystawieniu na liczne cierpienia, z których żadne nie było jego winą, Hiob ostatecznie odwróci się od Boga. Zesłano więc na niego nieszczęścia, ale Hiob pozostał wierny i ufał, że wszystko jest częścią bożego planu.

Motyw cierpienia niezawinionego

Najważniejszym motywem Księgi Hioba jest oczywiście ten dotyczący cierpienia, zwłaszcza niezawinionego. Hiob nie złamał żadnego prawa bożego, ufał swojemu Stwórcy i postępował zgodnie z obyczajami. Mimo to stracił cały majątek, rodzinę i zachorował na trąd. Wszystkie te cierpienia były wynikiem zakładu. Hiob nie zrobił nic, by się na nie narazić. Mimo to przyjął na siebie wszystkie te nieszczęścia, wciąż ufając, że Bóg ma dla niego jakiś plan. Był cierpliwy i pokorny, nie złorzeczył, nie przeklinał, nie odwracał się od Stwórcy.

W zamian spotkała go nagroda za jego wierność i zaufanie i Bóg zwrócił Hiobowi wszystko to, co zostało mu odebrane. To pokazuje, że każde cierpienie ma głębszy sens. Księga Hioba prowokuje więc do rozmyślania nad sensem cierpienia ludzkiego i nad tym, co wnosi do życia. Jest to nieodzowny aspekt ludzkiego losu i nikt nie jest w stanie uchronić się przed nim. Cierpienie pokazuje, że człowiek powinien wierzyć w boski plan i być gotowym odpokutować za grzechy.

Motyw Boga

Bardzo ważnym motywem w Księdze Hioba jest ten dotyczący Boga. Stwórca jest wszechmocny i to on decyduje o tym, jak wygląda wszechświat. Wszystko dzieje się zgodnie z jego wolą, nawet cierpienie dotykające ludzi. Człowiek nie jest w stanie pojąć Boga, jego istoty i planu, jaki jest jego dziełem. Musi mu jedynie ufać i wypełniać jego przykazania. Działania Boga tworzą bowiem wszechobecną harmonię. W stworzonym przez niego świecie wszystko jest potrzebne i wszystko ma swoje miejsce. Wyroki boskie są jednak przez niego egzekwowane z całą surowością.

Motyw wiary

Księga Hioba porusza także motyw wiary i kwestię tego, że człowiek powinien zaufać Bogu bez reszty. Jego wiara musi być bezgraniczna, ponieważ ludzkość nie jest w stanie pojąć i ogarnąć rozumem boskiego planu. Pozostaje jedynie zawierzenie, że Bóg jest nieomylny i wszystko, co się dzieje, jest przez niego zaplanowane i ma głębszy sens.

Motyw losu ludzkiego

Istotnym elementem Księgi Hioba jest także ludzki los. Jest on całkowicie zależny od siły wyższej, czyli Stwórcy. Człowiek musi nieustannie walczyć z przeciwnościami i wierzyć, że jest to część boskiego planu. Jego egzystencja ma w sobie elementy tragizmu, jest bowiem istotą skazaną na przeżywanie cierpienia i niepowodzeń. Musi jednak znaleźć w sobie siłę, by wierzyć, że wszystko to ma sens.

Dodaj komentarz