Napisz rozprawkę, w której rozważysz wpływ trudnych doświadczeń na życie bohaterów wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

Autor: Marcin Puzio

Jak zostało już wspomniane, nie wszystko zależy jednak od zachowania jednostki. Zwykły człowiek nie odpowiadał za wybuch drugiej wojny światowej, ale represje związane z okupacją były dla niego bardzo dotkliwe. W obliczu tego ludzie postępowali w bardzo różny sposób. Opisuje to Tadeusz Borowski w cyklu „Pożegnanie z Marią”. Skupia się tam na swoich doświadczeniach, głównym bohaterem i narratorem jest Tadek, którego można uznać za porte-parole autora. Warszawiacy, aby przeżyć, kradną i szmuglują towary. Dzięki temu mają środki na przetrwanie. Każdy boi się łapanki, żyje więc w strachu i ciągłej czujności. Borowski przebywał też w Auschwitz, relacjonuje także to, co się tam działo. Komanda rywalizowały między sobą, walczyły w ten sposób o przetrwanie. W opowiadaniu „Dzień na Harmenzach” przedstawia scenę, gdy podczas przerwy grupa, która dobiega na miejsce posiłku jako pierwsza, zmienia oznaczenia garnków, aby zjeść więcej, niż zostało im przydzielone. Dzięki temu mogą jakkolwiek się posilić i próbować przetrwać. Próbowano utrzymać się w dobrym zdrowiu, ponieważ osoby schorowane trafiały do gazu. 

Trudne doświadczenia mogą hartować ducha, jak i adaptować do zachowań niemoralnych. W zależności od skali doświadczenia, niektóre zachowania można usprawiedliwić (np. więźniów w Auschwitz), a innych niekoniecznie (Rodion Raskolnikow próbujący polepszyć swój byt). Choć nikt nie chce doświadczać cierpienia, pozwala ono na wyciąganie cennych lekcji, które kształtują charakter i postawy w późniejszym życiu.

Dodaj komentarz