Przedwiośnie – problematyka

Autor: Marta Grandke

Stefan Żeromski jest autorem znanej powieści zatytułowanej „Przedwiośnie”. Autor poruszył w swoim dziele wiele problemów, jakie trapiły współczesne mu społeczeństwo. Związane one były z kwestiami społecznymi i politycznymi. Akcja utworu opowiada o losach młodego Cezarego Baryki i dzieje się w czasach pierwszych lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Problematyka utworu jest więc rozległa i skomplikowana.

Przede wszystkim problematyka „Przedwiośnia” dotyczy kwestii politycznych. Autor opisał bowiem bolszewicką rewolucję w Baku oraz jej skutki. Wykreował także wiele postaci interesujących się rozwijającym się w tamtych czasach systemem komunistycznym. Postawił także pytanie o to, w jakim kierunku powinna iść właśnie odbudowująca się Polska. Niuanse polityki panującej na terenach Polski oraz Rosji stanowią zajmujące tło dla opisywanych w powieści wydarzeń. Żeromski ukazał różne postawy, jakie pojawiały się w tym czasie w społeczeństwie – rewolucję, ewolucję oraz marzenia o szklanych domach. 

Autor poruszał także problematykę dorastania. Czytelnik poznaje Cezarego Barykę jako chłopca, pod koniec powieści jest on już mężczyzną. Żeromski przedstawił proces jego dojrzewania, w tym także naiwną młodzieńczą wiarę i idealizm. Dopiero kolejne brutalne wydarzenia życiowe nauczyły Cezarego, jak naprawdę działa otaczający go świat i sprawiły, że ostatecznie ukształtował swoje poglądy polityczne. Cezary stykał się w swoim życiu z różnymi ludźmi, co sprawiło, że poznał wiele różnych perspektyw postrzegania świata. Z każdego takiego spotkania czy wydarzenia wyciągał on kolejną naukę.

Problematyka relacji romantycznych także pojawia się w „Przedwiośniu” i łączy się z motywem dorastania. Cezary po raz pierwszy nawiązuje relacje z kobietami w Nawłoci. Tam uczy się, że związki między ludźmi rzadko kiedy bywają proste, a gwałtowne emocje, towarzyszące zakochaniu czy fascynacji, łatwo mogą doprowadzić do tragedii. Cezary uczy się też, że nie wszyscy są szczerzy i mają szlachetne zamiary wobec innych.

Wszystkie zagadnienia i wątki, które poruszył w „Przedwiośniu” Stefan Żeromski, łączą się razem i skupiają na osobie Cezarego Baryki. Problematyka powieści ostatecznie opowiada o tym, jak trudne może być dorastanie, zwłaszcza w trakcie burzliwych wydarzeń historycznych. Oprócz trudnych tematów politycznych Żeromski poruszał także banalne kwestie związane z dojrzewaniem, takie jak pierwsza miłość, przez które przechodzi w swoim życiu każdy.

Dodaj komentarz