Przyroda odgrywa ważną rolę w życiu ludzi. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego

Autor: Marta Grandke

W dziełach literackich autorzy często decydują się na zamieszczenie w nich przyrody. Spełnia ona wiele różnych funkcji – może być po prostu tłem wydarzeń, a może także przejąć rolę pełnoprawnego bohatera opowieści. Z wielu dzieł literackich wywnioskować można także, że przyroda spełnia ważną funkcję w życiu człowieka. Zaspokaja ona wiele z jego potrzeb, człowiek na łonie przyrody podejmować może wiele aktywności związanych z rozrywką. Natura dostarcza człowiekowi pożywienia oraz innych surowców, niezbędnych do życia. Wniosek, że przyroda spełnia ważną rolę w życiu człowieka, jest więc stwierdzeniem słusznym, co można udowodnić właśnie na podstawie przykładów z wspomnianej już literatury.

W noweli Elizy Orzeszkowej zatytułowanej „Gloria victis” przyroda jest nie tylko tłem dla opisywanych wydarzeń. Przejmuje ona także rolę narratora, a w czasie powstania styczniowego – które jest głównym tematem utworu – jest obserwatorem wszystkich wydarzeń i przechowuje pamięć o nich oraz o uczestnikach walk. Przyroda staje się więc jednym z głównych bohaterów i skarbnicą wiedzy o powstańcach. Bez niej mogłaby ona zginąć w mrokach historii. Na łonie przyrody pojawia się także powstańcza mogiła, w której spoczywają ofiary walki o niepodległość. Dzięki temu przyroda staje się także swoistą pamiątką tych wydarzeń, nosi w sobie ich namacalny dowód.

Historia i przyroda w noweli Orzeszkowej splatają się więc w jedno i zaczynają pełnić podobną funkcję. Natura jest więc człowiekowi potrzebna i pełni ważną rolę w jego życiu poprzez przechowywanie pamięci narodowej oraz materialnych pamiątek z nią związanych, takich jak mogiły, pola bitew czy przydrożne krzyże. To właśnie w miejscach takich jak lasy czy łąki można spotkać się z pamięcią o dawnych wydarzeniach, podumać nad nimi i oddać się refleksjom dotyczącym historii. Tworzy ona miejsce, w którym człowiek może przeżywać w spokoju swoje emocje związane z minionymi wydarzeniami czy wspomnieniami. To na jej tle rozgrywa się także wiele ważnych dla narodu wydarzeń, takich właśnie jak bitwy powstańcze. 

Innym przykładem, który udowadnia, że przyroda pełni ważną rolę w życiu człowieka, jest „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Bohaterowie tej epopei narodowej spędzają na łonie przyrody wiele czasu. Jest ona tłem ważnych wydarzeń, które mają miejsce w utworze, jak na przykład schadzka Tadeusza i Telimeny. W okolicznościach przyrody bohaterowie „Pana Tadeusza” pracują, odpoczywają, spędzają czas i zaznają rozrywki. Tradycja i obyczaje szlacheckie, które kultywują mieszkańcy Soplicowa, są także ściśle powiązane z przyrodą. Obejmują one bowiem takie aktywności jak grzybobranie czy polowania, których nie da się przeprowadzić inaczej niż w naturze.

Dodaj komentarz