Rok 1984 – motywy literackie

Autor: Marta Grandke

Motyw władzy 

Motyw władzy jest dla powieści Orwella kluczowy. W dystopijnej rzeczywistości społeczeństwem rządzi partia, która ma władzę absolutną i kontroluje wszystkich obywateli. Partia ta reprezentuje ustrój reżimowy i autorytarny, który jest odzwierciedleniem tego, co Orwell widział we władzy faszystowskiej i sowieckiej. Władza jest tutaj utrzymywana za pomocą przemocy i kontroli, odbiera się obywatelom wolną wolę, by nie mogli sprzeciwić się rządzącym. Władza jest narzędziem opresji wobec obywateli i źródłem korzyści dla tych, którzy ją sprawują. Nad wszystkim czuwa figura zwana Wielkim Bratem – obawiają się go wszyscy, mimo że nikt go nigdy nie spotkał. Atmosfera tajemnicy i niepewności sprzyja partii w utrzymywaniu ryzach obywateli, którzy nigdy nie wiedzą, co ich czeka.  Władza jest w swoim przekonaniu nieomylna, doskonała i nikt nie powinien nawet próbować uważać inaczej. Obywatele kojarzą ją jednak przede wszystkim ze strachem i okrucieństwem. 

Motyw propagandy

Motyw propagandy powiązany jest bezpośrednio z władzą. Propaganda jest bowiem jej narzędziem, służącym do prania mózgów obywatelom i przekazywania im jedynej słusznej wizji rzeczywistości. Propaganda tworzona jest za pomocą nowomowy oraz na podstawie postaci wroga społecznego, który zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. Jednym z najskuteczniejszych mechanizmów propagandy jest bowiem przekonanie społeczeństwa o czyhającym na nie zagrożeniu, przed którym władza musi je chronić. Tworzenie atmosfery konfliktu, nieustanne wypuszczanie podsycających strach komunikatów i brak zaufania do kogokolwiek to podstawy propagandy, dzięki której władza wciąż może trwać.

Dodaj komentarz