Kompozycja klamrowa – na czym polega, przykłady w literaturze

Kompozycja klamrowa to jedna z technik literackich, która polega na wprowadzeniu na początku utworu wątku, który zostaje później powtórzony na jego końcu. Dzięki temu czytelnik ma poczucie zamknięcia cyklu i zakończenia historii. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu sposobowi komponowania utworów oraz przedstawimy przykłady z literatury światowej.

Ciotki – interpretacja

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska to polska poetka i dramatopisarka, żyjąca w latach 1891-1945. Ze względu na bliską relację ze skamandrytami, w jej twórczości zauważymy naleciałości charakterystycznych dla nich form i sposobów wyrażania w utworach, np. potocznego słownictwa, czyli tak zwany „język codzienności”. Takie słownictwo pojawia się między innymi w wierszu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pod tytułem „Ciotki”.

Legenda – definicja, cechy, przykłady

Legenda to gatunek literacki, który jest często uważany za jeden z najstarszych rodzajów literatury. Jest to forma narracji, która składa się z opowieści o wielkich przygodach, cudownych postaciach i czynach, które miały miejsce w przeszłości. Legenda jest często mylona z mitem, ale istnieje kilka ważnych różnic między nimi. W tym artykule omówimy definicję legendy, jej cechy, różnice między legendą a mitami, rodzaje legend oraz przykłady legend.

Sinobrody – streszczenie i morał

Charles Perrault jest jednym ze znanych twórców baśni, które są czytane przez kolejne pokolenia także we współczesnych czasach. Jedno z jego dzieł to wyjątkowo okrutna opowieść zatytułowana “Sinobrody”. Opowiada ona o mężczyźnie, który mordował swoje żony. Uczy ona czytelnika o tym, że czasami należy powściągnąć swoją ciekawość, ponieważ może ona doprowadzić do zguby.

Jak napisać opis obrazu?

Pomimo że napisanie opisu obrazu nie zalicza się do specjalnie skomplikowanych zadań, to istnieje kilka wytycznych, których trzeba się obligatoryjnie trzymać. Aby został on zrealizowany w prawidłowy sposób, należy pamiętać zarówno o zawarciu ogólnych informacji widocznych na obrazie, jak i o analizie, interpretacji i wyrażeniu własnej opinii. 

Podmiot liryczny – co to jest, rodzaje, przykłady

Podmiot liryczny to osoba mówiąca w utworze poetyckim, która wyraża swoje uczucia, myśli, przeżycia lub poglądy. Podmiot liryczny nie jest tożsamy z autorem utworu, chociaż może się z nim pokrywać. Podmiot liryczny można rozpoznać po formie gramatycznej wypowiedzi (osobie i liczbie) oraz po środkach stylistycznych użytych przez poetę.

Niedziela na Głównym – interpretacja

Wojciech Młynarski to znana polska osobowość sceniczna – wokalista wykonujący piosenkę autorską, satyryk, reżyser, artysta kabaretowy. Zmarł stosunkowo niedawno, bo w 2017 roku, pozostawiając po sobie spory dorobek artystyczny. Jeden z jego utworów, który niedługo po wydaniu doczekał się oprawy muzycznej nosi tytuł „ Niedziela na Głównym”.

Pięć ziarnek grochu – streszczenie i morał

Hans Christian Andersen jest jednym z najbardziej popularnych twórców baśni, które przyciągają do siebie wciąż nowe pokolenia czytelników. Jednym z jego dzieł jest “Pięć ziarenek grochu”. To opowieść, w której autor dzięki historii kilku zaledwie ziaren grochu ukazał odbiorcom, że zawsze warto mieć w sobie nadzieję. Czasami bowiem wystarczy niepozorny gest, by odnaleźć w sobie dalszą motywację do działania.

x