Podróż w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Chyba każdy zetknął się ze stwierdzeniem, że podróże kształcą człowieka i przyczyniają się do poszerzania jego horyzontów i zdobywania nowe, cennej wiedzy. Wiedzą o tym także liczni autorzy dzieł literackich. Warto jednak pamiętać o tym, że podróż niekoniecznie jest tylko odwiedzaniem nowych krain czy pobytem poza ojczyzną.

Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy człowiek wyznaje w życiu pewne wartości. Łączą się one z jego światopoglądem i często sprawiają, że człowiek wie, jakimi zasadami powinien się kierować podczas podejmowania wielu decyzji. Można być do tych wartości bardziej lub mniej przywiązanym i być im lojalnym w różnych sytuacjach. Jednak istnieją też takie wartości, za które człowiek jest w stanie oddać życie.

Wiersze o wiośnie – poezja na pierwsze dni wiosny

Wiersze o wiośnie występują u wielu poetów i poetek polskich, są więc ważną częścią polskiej kultury. Wiersze o wiośnie zarówno chwalą tę piękną porę rozkwitu, jak i zawierają w sobie nieraz nutę nostalgiczności. Wiersze o wiośnie należy czytać po to, by odpowiednio dostroić się do tej pory roku.

Dlaczego bohater nazywa sklepy cynamonowymi?

„Sklepy cynamonowe” to zbiór opowiadań, w których narratorem jest Józef, młody uczeń. Świat przedstawiony ukazany jest tu z perspektywy dziecka, co wpływa na jego specyficzną deformację, całość sprawia także wrażenie krajobrazu wyciągniętego wprost z marzenia sennego. W opowiadaniach istotny jest wątek tytułowych sklepów cynamonowych.

Oniryzm w kreowaniu świata przedstawionego w Sklepach cynamonowych

Bruno Schulz po raz pierwszy opublikował zbiór opowiadań zatytułowany „Sklepy cynamonowe” w roku 1933. Opisuje w nich czasy swojego dzieciństwa, spędzonego w niewielkim miasteczku Drohobyczu. Schulz wciela się w narratora opowieści i przybliża zwyczaje panujące w swojej rodzinie, jej codzienność oraz to, jak wyglądało życie w małej miejscowości w tamtych czasach. Nie jest to jednak prosty zapis wspomnień autora.

Mityzacja (mitologizacja) rzeczywistości w prozie Brunona Schulza

„Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza to zbiór opowiadań, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1933. Opowiada on o dzieciństwie głównego w niewielkim miasteczku podobnym do tego, jakim był rodzinny Drohobycz pisarza. „Sklepy cynamonowe” stanowią więc zbiór opowieści o czasach jego dzieciństwa, o tym, jak funkcjonowała jego rodzina oraz w jaki sposób przedstawiała się codzienność mieszkańców miasteczka.

Deformacja rzeczywistości w Sklepach cynamonowych

„Sklepy cynamonowe” to zbiór opowiadań autorstwa Brunona Schulza, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1933. Opisane są w nim wydarzenia inspirowane były wspomnieniami autora z jego dzieciństwa, które spędził w Drohobyczu, niewielkim miasteczku, do którego podobne jest to opisywane w opowiadaniach.

Degradacja człowieka w Sklepach cynamonowych

„Sklepy cynamonowe” to zbiór opowiadań Brunona Schulza, w których przedstawia on inspirowane własnymi doświadczeniami dzieciństwo spędzone z rodziną w niewielkim miasteczku. Głównym narratorem tekstów jest dziecko, które przedstawia swój świat w sposób charakterystyczny dla swojego wieku i wrażliwości. Jest on więc w specyficzny sposób wyolbrzymiony, niektórym aspektom nadawane są fantazyjne znaczenia.

Motyw dzieciństwa w Sklepach cynamonowych

„Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza to zbiór opowiadań, w których zawarte są historie oparte o własne doświadczenia autora. Opisał on życie w niewielkim miasteczku, podobnym do tego, w którym sam spędził dzieciństwo. Narratorem w opowiadaniach jest więc dziecko, świat przedstawiony jest więc ukazany zgodnie z jego perspektywą i wrażliwością. W związku z tym rzeczywistość w opowiadaniach doświadcza swoistego zniekształcenia. Motyw dziecka i dzieciństwa jest także jednym z najważniejszych, jakie pojawiają się w dziele Schulza. 

x