Motyw ambicji w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw ambicji

Jedną z wielu motywacji, które popychają ludzi do działania, jest ambicja. Definiowana jest ona jako cecha charakteru, która popycha ludzi do stawiania sobie wyzwań i pokonywania trudności w życiu. Potrafi ona prowadzić ich do niezwykłych osiągnięć i do odkrywania nowych miejsc, ale potrafi być także zgubna i chorobliwa.

Obraz Paryża w Lalce

„Lalka” autorstwa Bolesława Prusa to pozytywistyczna powieść, której akcja rozgrywa się przede wszystkim w Warszawie, która została opisana z kartograficzną wprost dokładnością. Nie jest ona jednak jedynym wielkim miastem, jakie pojawia się na kartach tego dzieła. Prus w pewnym momencie przeniósł wydarzenia do stolicy Francji, czyli Paryża. To właśnie tam wyjechał główny bohater, Stanisław Wokulski, próbując pozbierać się z powodu nieszczęśliwego uczucia do Izabeli Łęckiej.

Obraz Warszawy w Lalce

„Lalka” to pozytywistyczna powieść autorstwa Bolesława Prusa. Opowiada ona o losach Stanisława Wokulskiego, nieszczęśliwie zakochanego w arystokratce, Izabeli Łęckiej. Większość wydarzeń ma miejsce w Warszawie okresu zaborów. Prus opisuje stolicę Polski z ogromną dokładnością, do tego stopnia, że do dziś można urządzać sobie po niej wycieczki śladami bohaterów znanych z „Lalki”.

Co utrudnia porozumienie między przedstawicielami różnych grup społecznych? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Napięcia społeczne i konflikty klasowe to coś, co towarzyszy społeczeństwu już od najdawniejszych czasów. Zazwyczaj osadzają się one na nierównościach, jakie są obecne między poszczególnymi grupami. Dostęp do zasobów czy do władzy, który nie jest sprawiedliwie rozdzielony pomiędzy obywateli powoduje poczucie niesprawiedliwości i chęć buntu wobec takiego porządku świata.

Motyw miasta w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw miasta

Akcja dzieł literackich rozgrywa się w wielu różnych miejscach, a jednym z nich są miasta. Pojawiają się one w literaturze już od czasów starożytnych i często pełnią funkcję nie tylko dekoracji czy tła, ale wręcz kolejnego bohatera tekstu.

Normy społeczne – ograniczają człowieka czy porządkują życie? Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Społeczeństwo w dużej mierze opiera się o przyjęte wcześniej założenia i normy moralne, do których powinni stosować się wszyscy jego członkowie. W ten sposób codzienne życie porządkują jasne zasady, wszystko ma swoje granice i ludzie wiedzą, jak się w ich obrębie poruszać. Wraz ze zmianą czasów i rozwojem ludzkości pewne normy społeczne stają się jednak przestarzałe i konieczna jest ich aktualizacja lub wręcz zniesienie ich.

Miłość – siła destrukcyjna czy motywująca do działania? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jedno z najsilniejszych uczuć, jakich człowiek może doświadczyć w ciągu swojego życia. Może sprawiać, że człowiek dokonuje niezwykłych rzeczy i poświęca się dla innych, realizuje swoje cele i zmienia całe życie. Z drugiej strony złamane serce i brak wzajemności często potrafią być czymś, co łamie człowieka i odbiera mu chęci do dalszego życia.

Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sen to bardzo intrygujący człowieka aspekt jego życia. Jest on swoistą tajemnicą, która przenosi go do niezwykłych, niezbadanych krain, do których człowiek nie ma dostępu na jawie. W literaturze sen i widzenia stały się pożytecznymi narzędziami dla autorów, dzięki którym mogli oni ujawniać ukrytą prawdę dotyczącą losów danej postaci.

Czym dla człowieka może być praca? Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Współcześnie praca jest dla człowieka zachodniej cywilizacji głównym środkiem zdobycia funduszy na jego życie. Praca przynosi pieniądze, za które można kupić niezbędne produkty. Niektóre zawody z kolei sprawiają, że praca staje się także szlachetnym powołaniem, któremu ludzie bez reszty poświęcają swoje życie.

Refleksja o losach powstańców. Omów zagadnienie na podstawie utworu Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W okresie zaborów w Polsce niejednokrotnie podejmowano próby odzyskania niepodległości. Przyjmowały one różne formy, ale jedną z tych, które najbardziej zapisały się w historii, są oczywiście zbrojne zrywy, kiedy to naród chwytał za broń i kierował ją w stronę zaborców. W ten sposób zorganizowane zostało między innymi powstanie styczniowe.

Co utrudnia porozumienie między przedstawicielami różnych grup społecznych? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Od zawsze społeczeństwo dzieliło się na poszczególne grupy i klasy. Najczęściej były one determinowane i kształtowane przez takie czynniki jak pochodzenie, zgromadzony majątek czy też wykształcenie, jakim charakteryzowali się przedstawiciele danych grup społecznych. Ostatecznie przyczyniało się to właśnie do rozwarstwiana społeczności, ale także do powstawania między nimi konfliktów i nieporozumień.

Co może determinować ludzkie postępowanie? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzie zachowują się na najprzeróżniejsze sposoby, czasami pozytywne, czasami z kolei negatywne. Źródła i motywacje ich działań także są naprawdę rozmaite, od szlachetnych porywów serca, do bardzo egoistycznych występków. W związku z tym warto przyjrzeć się temu, co może determinować ludzkie postępowanie.