Mała apokalipsa – streszczenie

Jednym z najważniejszych polskich pisarzy okresu PRL-u jest Tadeusz Konwicki i jego dzieło zatytułowane „Mała apokalipsa”. Swoją premierę miało ono w roku 1979 w Niezależnej Oficynie Wydawniczej. Utwór ukazał się więc poza cenzurą, w tak zwanym drugim obiegu, ponieważ poruszał tematy polityczne, niezgodne z postawą promowaną przez ówczesną władzę.

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzkość od zawsze obawiała się końca świata oraz wypatrywała znaków, które miałyby zapowiedzieć jego nadejście. W związku z tym powstały różne wyobrażenia tego kataklizmu oraz tego, w jakich okolicznościach miałby się rozpocząć. Koniec świata oznacza także koniec wszystkiego, co jest człowiekowi znane, bezpieczne i co wydaje się odwieczne.

Motyw apokalipsy w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw apokalipsy

Motyw apokalipsy pochodzi z Biblii i dosłownie oznacza objawienie lub odsłonięcie. Jest ona szczególnego rodzaju proroctwa. Opowiada ono o tym, co będzie się dziać w ostatnich dniach istnienia świata. Łączona jest ona często także z Sądem Ostatecznym. Apokalipsa często wykorzystywana jest jako motyw w literaturze, inspirowała ona powstanie wielu dzieł.

Znaczenie propagandy w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie utworu Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pod pojęciem propagandy kryje się celowe działanie polegające na rozprowadzaniu i kształtowaniu określonych poglądów oraz zachowania całego społeczeństwa. W ten sposób władza sprawia, że obywatele mają zacząć wierzyć w określone idee i dochowywać im wierność. Propaganda to zatem narzędzie zmiany rzeczywistości i przez to jest kojarzona jednoznacznie negatywnie – ze środkiem przymusu, fałszowaniem obrazu świata i ograniczaniem wolności obywateli.

Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie utworu Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Relacje międzyludzkie to jeden z najważniejszych aspektów życia każdej osoby. W dużej mierze są one jednak zależne od warunków, w jakich dane jest żyć człowiekowi. Jeśli są one dobre, spokojne i bezpieczne, to człowiek może swobodnie zawierać relacje międzyludzkie, pielęgnować je i budować na zaufaniu.

W jakim celu twórca nawiązuje do motywów biblijnych? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Biblia to jeden z najstarszych i najważniejszych tekstów dla zachodniego kręgu kulturowego i nie tylko. Religia chrześcijańska rozpowszechniona jest obecnie na całym świecie, a Biblia stanowi jej fundament i jest także kodeksem moralnym według którego kierują się społeczności na całym świecie. Trudno zatem przecenić wpływ Biblii na wiele aspektów ludzkiego życia.

Jednostka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Cywilizacja doświadczyła w swojej historii różnych rodzajów systemów totalitarnych. Szczególnym tego przykładem był XX wiek w Europie, kiedy to do głosu doszły tam takie reżimy jak faszyzm, nazizm czy stalinizm i rządy Związku Radzieckiego na wschodzie kontynentu. Zaowocowało to różnymi dziełami, które opisują funkcjonowanie państw totalitarnych.

Mała apokalipsa – portret psychologiczny głównego bohatera

Powieść „Mała Apokalipsa” autorstwa Tadeusza Konwickiego opowiada o realiach życia w systemie totalitarnym, jakim była Polska w czasach PRL-u. Ich absurdy, groteskę oraz stopień zakłamania czytelnik poznaje z perspektywy narratora, który opowiada o swoich bezpośrednich doświadczeniach z życia pod rządami autorytarnymi.

Mała apokalipsa – problematyka

Powieść autorstwa Tadeusza Konwickiego zatytułowana „Mała Apokalipsa” opowiada o życiu w Warszawie w trudnych czasach PRL-u. Głównym bohaterem dzieła jest pisarz, który ma dokonać samospalenia pod Pałacem Kultury w ramach buntu przeciwko władzy radzieckiej, jaka wówczas panowała w Polsce.

Mała Apokalipsa – bohaterowie

W powieści „Mała Apokalipsa” autorstwa Tadeusza Konwickiego występuje wielu bohaterów, mimo iż przedstawiona w powieści historia rozgrywa się zaledwie w ciągu jednego dnia. Każda z nich ma zarysowany charakter oraz motywacje swoich czynów.