Jednostka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Cywilizacja doświadczyła w swojej historii różnych rodzajów systemów totalitarnych. Szczególnym tego przykładem był XX wiek w Europie, kiedy to do głosu doszły tam takie reżimy jak faszyzm, nazizm czy stalinizm i rządy Związku Radzieckiego na wschodzie kontynentu. Zaowocowało to różnymi dziełami, które opisują funkcjonowanie państw totalitarnych.

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzkość od zawsze obawiała się końca świata oraz wypatrywała znaków, które miałyby zapowiedzieć jego nadejście. W związku z tym powstały różne wyobrażenia tego kataklizmu oraz tego, w jakich okolicznościach miałby się rozpocząć. Koniec świata oznacza także koniec wszystkiego, co jest człowiekowi znane, bezpieczne i co wydaje się odwieczne.

Mała apokalipsa – portret psychologiczny głównego bohatera

Powieść „Mała Apokalipsa” autorstwa Tadeusza Konwickiego opowiada o realiach życia w systemie totalitarnym, jakim była Polska w czasach PRL-u. Ich absurdy, groteskę oraz stopień zakłamania czytelnik poznaje z perspektywy narratora, który opowiada o swoich bezpośrednich doświadczeniach z życia pod rządami autorytarnymi.

Mała apokalipsa – problematyka

Powieść autorstwa Tadeusza Konwickiego zatytułowana „Mała Apokalipsa” opowiada o życiu w Warszawie w trudnych czasach PRL-u. Głównym bohaterem dzieła jest pisarz, który ma dokonać samospalenia pod Pałacem Kultury w ramach buntu przeciwko władzy radzieckiej, jaka wówczas panowała w Polsce.

Mała Apokalipsa – bohaterowie

W powieści „Mała Apokalipsa” autorstwa Tadeusza Konwickiego występuje wielu bohaterów, mimo iż przedstawiona w powieści historia rozgrywa się zaledwie w ciągu jednego dnia. Każda z nich ma zarysowany charakter oraz motywacje swoich czynów.

Mała apokalipsa – symbolika tytułu

Tadeusz Konwicki jest jednym z najbardziej znanych polskich autorów z okresu PRL-u. Jednym z jego najważniejszych dzieł jest powieść zatytułowana „Mała Apokalipsa”. Jest to dzieło, które przedstawia jeden dzień z życia pisarza.

Rozważ sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Marii Wichowej. W pracy odwołaj się do: Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego, innych utworów literackich z dwóch różnych epok oraz wybranego kontekstu.

„Doceniamy wielkość dokonań starożytnych  intelektualistów i twórców, naśladujemy ich dzieła […], ale starożytnych nie przerośliśmy, przetwarzamy tylko to, co przekazała nam tradycja” – tak brzmią słowa, których autorką jest Maria Wichowa.

Mała apokalipsa – streszczenie

Jednym z najważniejszych polskich pisarzy okresu PRL-u jest Tadeusz Konwicki i jego dzieło zatytułowane „Mała apokalipsa”. Swoją premierę miało ono w roku 1979 w Niezależnej Oficynie Wydawniczej. Utwór ukazał się więc poza cenzurą, w tak zwanym drugim obiegu, ponieważ poruszał tematy polityczne, niezgodne z postawą promowaną przez ówczesną władzę.

Mała apokalipsa – plan wydarzeń

Czytelnik poznaje narratora – pisarza oraz miejsce akcji, czyli Warszawę. Bohatera odwiedzają koledzy po fachu. Pisarze proszą go, by dokonał samospalenia w trakcie wiecu partii pod Pałacem Kultury. Tłumaczenie, że samospalenie narratora ma zwrócić uwagę świata na to, co robi ZSRR.

x