Jabłko niezgody – co oznacza i skąd się wzięło?

Autor: Monika Kocher

Jabłko niezgody symbolizuje wydarzenie, rzecz lub inną przyczynę konfliktu między kilkoma osobami bądź grupami. Związek frazeologiczny pochodzi z mitologii greckiej, w której jabłko z napisem „dla najpiękniejszej” stało się przyczyną poważnego konfliktu i ostatecznie doprowadziło do rozpoczęcia wojny trojańskiej. Co oznacza jabłko niezgody we współczesnym języku? Jak prawidłowo używać tego związku frazeologicznego?

Jabłko niezgody – co oznacza?

Jabłko niezgody to przedmiot, wydarzenia lub opinia, które powodują poważny konflikt pomiędzy co najmniej dwoma stronami. Skonfliktowani ze sobą ludzie nie potrafią się pogodzić, nawet gdy przyczyna kłótni jest błaha. Jabłko niezgody stanowi zatem punkt zapalny poważnych sporów rodzinnych, wieloletnich sąsiedzkich niesnasek bądź wojen. Jabłkiem niezgody może być niemalże wszystko w zależności od sytuacji. Jednocześnie sam konflikt eskaluje i jest trudny do rozwiązania.

Jak prawidłowo używać związku frazeologicznego jabłko niezgody? Oto przykłady jego zastosowania:

  • „Wyznaczenie granic państw stało się przyczyną wieloletniego konfliktu pomiędzy sąsiadującymi krajami Afryki Północnej.”
  • „Adam jest jabłkiem niezgody pomiędzy Kasią a Anią. Obie dziewczyny są w nim zakochane.”
  • „Wybór szkoły to jabłko niezgody pomiędzy mną a rodzicami. Oni nie rozumieją, że chcę być artystą, a nie prawnikiem.”

Jabłko niezgody – pochodzenie związku frazeologicznego

Jabłko niezgody w mitologii greckiej wywołało konflikt pomiędzy Herą, Ateną i Afrodytą. Bogini niezgody i chaosu, Eris, w trakcie wesela Peleusa i Tetydy rzuciła złote jabłko z napisem „dla najpiękniejszej” pomiędzy trzy boginie. Każda z nich, kierowana swoją próżnością, chciała otrzymać jabłko i miano najpiękniejszej. Boginie zaczęły się kłócić, dlatego Zeus postanowił, że konflikt rozstrzygnie Parys, książę z Troi. Hera, Atena i Afrodyta chciały przekupić księcia. Hera proponowała Parysowi nieskończoną władzę, Atena mądrość i roztropność, z kolei Afrodyta obiecała mu, że pojmie za żonę najpiękniejszą kobietę, Helenę. Parys zauroczony Heleną podarował jabłko Afrodycie. Helena była już żoną Menelaosa, króla Sparty, jednak Afrodyta umożliwiła młodemu księciu porwanie Heleny do Troi, co dało początek wielkiej wojnie.

Jabłko niezgody w ten sposób doprowadziło do wybuchu konfliktu zbrojnego, który zakończył się doszczętnym spaleniem i splądrowaniem Troi. Sam Parys umarł, gdyż jego żona Ojnone, urażona zdradą i zauroczeniem męża Heleną, odmówiła mu pomocy. Według przepowiedni tylko ona mogła go uleczyć.

Dodaj komentarz