Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Autor: Marta Grandke

Dzieło Adama Mickiewicza zatytułowane „Konrad Wallenrod” pokazuje specyficzny rodzaj bohaterstwa. Wallenrod stał się bowiem bohaterem dla Litwinów i tym samym czynem zasłużył sobie na miano zdrajcy wśród Krzyżaków. Był bowiem z pochodzenia Litwinem, wychowanym przez Krzyżaków po tym, jak złupili oni jego ojczyznę. Objął stanowisko Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego i poświęcił się, zdradzając swoje wojska w trakcie ostatecznego starcia z Litwinami. W ten sposób odwrócił losy bitwy, ale zdradził rycerzy, którym przewodził i pozbawił się ważnego, wygodnego stanowiska, które łączyło się z licznymi przywilejami. Wallenrod musiał więc wybrać strony, dobrowolnie poświęcił swoje życie, stając się bohaterem na Litwie i zdrajcą zakonu. Był to dla niego z pewnością trudny wybór, którego jednak musiał dokonać.

Jak widać, bohaterstwo zazwyczaj wiąże się z bezinteresownym poświęceniem, do którego zdolnych jest niewielu ludzi. W zamian za nie zostają oni jednak zapamiętani i społeczeństwo często widzi w nich swoich wybawców i zbawicieli. Bohaterstwo bardzo często wiąże się z poświęceniem samego siebie, swojego życia i marzeń oraz z podejmowaniem bardzo trudnych, bezwzględnych decyzji, od których nie ma już odwrotu. 

Dodaj komentarz