Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Autor: Marta Grandke

Tradycja, obyczaje, obrzędy – to wszystko towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia, gdy tylko zaczęła rozwijać się cywilizacja, a wraz z nią wszystkie te elementy codziennego życia, które nie są niezbędne do przeżycia, lecz do których ludzkość przywiązuje ogromną wagę. Pielęgnowanie tradycji niegdyś nadawało codzienności głęboki sens i znaczenie, sprawiało, że społeczeństwo czuło związek ze swoja przeszłością i często także ojczyzną. Tradycja najczęściej jest bowiem powiązana z religią, ojczyzną czy nawet pewną cyklicznością kalendarza. Dzięki tradycjom kolejne pokolenia mają świadomość, skąd pochodzą oraz mogą z niej czerpać wzorce do naśladowania. Tradycja daje także poczucie wspólnoty oraz kreuje niemal metafizyczny charakter i znaczenie pewnych czynności oraz porządkuje pewne aspekty rzeczywistości. Zaobserwować to można w takich tekstach literackich jak wydany w 1834 roku “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza oraz “Chłopi” Władysława Reymonta z roku 1924.

W “Panu Tadeuszu” Mickiewicz opisał między innymi tradycyjną ucztę wydaną na cześć zaręczyn trzech par, między innymi Zosi i Tadeusza oraz Telimeny i Rejenta. Odbyła się ona na zamku Horeszków, a jej przebiegiem zajmował się marszałek dworu, Wojski. Między innymi wskazywał on gościom miejsce przy stole, dzięki czemu siadali oni zgodnie ze swoją pozycją społeczną i wiekiem, natomiast gospodarzami zostali – zgodnie z tradycją – Tadeusz i Zosia i usługiwali oni swoim gościom w trakcie trwania uczty.

W scenie uczy ukazane i zestawione są dwie postawy – Wojskiego oraz Podkomorzego. Wojski dba o zachowanie tradycji, jest ona dla niego ważna, dlatego dba o odpowiednie usadzenie gości i o podanie posiłku na ozdobnym, tradycyjnym serwisie. Jego starania wyśmiewa Podkomorzy, który nazywa je wręcz średniowiecznymi zwyczajami, jednak Wojski nie przejmuje się tym, działa zgodnie z tradycją, czym zyskuje aprobatę gości, którzy między innymi podziwiają piękny serwis i szybko odnajdują się w sytuacji uroczystej uczty, dzięki znajomości obyczajów.

Dodaj komentarz