Podkomorzy – charakterystyka

Autor: Marta Grandke

W „Panu Tadeuszu” wydanym po raz pierwszy w roku 1834, Adam Mickiewicz zamieścił wiele barwnych postaci, reprezentujących szeroki przekrój litewskiego społeczeństwa. Należał między innymi do nich Podkomorzy. To najstarszy przedstawiciel szlachty, która zgromadziła się w Soplicowie i pełni wśród niej bardzo ważną funkcję.

Charakterystyka Podkomorzego

Podkomorzy przybył do Soplicowa w związku ze sporem o zamek między hrabią Horeszko a Sędzią Soplicą. Był człowiekiem w podeszłym już wieku, miał już bowiem sześćdziesiąt lat, a jego pozycja społeczna i szacunek, jakim go powszechnie otaczano. Podkomorzy zajmował dlatego miejsce u szczytu stołu, co było wyrazem tego, jak go poważano. Funkcja Podkomorzego pochodziła jeszcze z dawnego świata, sprzed zaborów, a w ich trakcie nie miał on już żadnej realnej władzy. Zwyczajowo przyjmowano jednak, że ma on prawo rozsądzać spory dotyczące granic majątków. 

Podkomorzy był przyjacielem Sędziego Soplicy, który liczył się zawsze z jego opinią. Ojciec Podkomorzego, wojewoda nowogródzki, wziął w dawnych czasach młodego Sędziego pod swoje skrzydła, stąd ta zażyłość pomiędzy mężczyznami. Podkomorzy miał wiele zainteresowań, między innymi astronomią i polowaniami. Jest także doskonałym gawędziarzem i potrafi całymi godzinami opowiadać o dawnych czasach. Podkomorzy głównie żyje przeszłością i dawnymi historiami, nie potrafi też do końca odnaleźć się w teraźniejszości.

Zdarza się także, że z Podkomorzego wychodzi jego ognisty temperament, tak jak miało to miejsce w czasie jego kłótni z hrabią. Posiada także talent w dowodzeniu wojskami. Podkomorzy to przykład dojrzałego patrioty, zaangażowanego w sprawy polityczne swojej ojczyzny, pomagał także okolicznej szlachcie uciec przed Moskalami i uchronić buntowników przed nieprzyjemnymi reperkusjami. Poświęcił w tym celu własny czas i środki, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę co czeka tych, którzy dostaliby się w ręce Moskali.

Podkomorzy jest więc patriotą, doświadczonym przez los człowiekiem, który pragnie odmienić los swojej zniewolonej ojczyzny. Jest on także symbolem dawnego świata, odchodzącego już powoli w zapomnienie. Podkomorzy to postać jednoznacznie pozytywna, wspomnienie tego, co w dawnej, szlacheckiej Polsce było dobre.

Dodaj komentarz