Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Tradycja może więc spełniać różnorodne funkcje w życiu człowieka. Przede wszystkim może być narzędziem porządkowania rzeczywistości – określa ona stały przebieg konkretnych wydarzeń, ich wygląd, porę oraz rolę, którą każdy biorący w niej udział powinien odgrywać. Tym samym sprawia, że rzeczywistość człowieka funkcjonuje w sposób zorganizowany i czytelny, jak ma to miejsce na przykład w “Chłopach” Reymonta. Oprócz tego tradycja jest także sposobem na wyrażenie swojego patriotyzmu, zachowaniu pamięci o danym narodzie oraz przekazaniu nowemu pokoleniu wzorców oraz historii kraju. W takiej formie tradycja służyła bohaterom “Pana Tadeusza”, w czasie, gdy ich ojczyzna zniknęła z map, rozdarta między zaborcami.

Dodaj komentarz