Kon­flikt po­ko­leń. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Mo­lie­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Bunt Artura ma więc na celu przywrócenie światu jakiegokolwiek porządku, w którym bohater mógłby się odnaleźć. Jednak jego wysiłki nie przynoszą pożądanych rezultatów – jego rodzice nie pragną bowiem zmian, obstawiają przy swoim, a wszystko to, co wprowadzi w domu Artur – na przykład zmuszenie rodziny do założenia strojów adekwatnych do ich wieku – jest zmianą chwilową, powierzchowną, która nie ma szans przetrwać dłużej. Artur w swoim buncie jest więc skazany na porażkę, jest przegraną stroną konfliktu pokoleniowego, a ostatecznie ginie, zabity przez Edka. Jest to ostateczny symbol upadku jego racji i jego buntu, które okazały się niewystarczająco silne, by zmienić świat, jaki urządzili dla niego jego rodzice, pozbawiając go wszelkiego ładu i porządku, za którymi Artur tak bardzo w swoim życiu tęsknił.

Konflikt pokoleń jest więc motywem często i chętnie wykorzystywanym w literaturze i ogólnie w sztuce. Obrazowany jest on na wiele sposobów i najczęściej dotyczy różnic w światopoglądach ludzi młodszych i starszych i chęci prowadzenia przez nich życia odmiennego od tego, jakie urządziły dla nich poprzednie pokolenia. Starszym trudno jest zrozumieć nowe wartości, jakie rodzą się na ich oczach, a młodsi z kolei nie pojmują, jak inne pokolenia mogą nie dostrzegać ogromnej potrzeby zmiany świata. To właśnie może prowadzić do napięć, które często przeradzają się w konflikty.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x