Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Tradycja to coś, czym szczyci się chyba każdy kraj na świecie. Można w niej znaleźć obyczaje, reguły, zasady czy wspomnienia związane z historią danego obszaru, kultywowane od lat i przekazywane kolejnym pokoleniom. Wiele osób widzi w tradycji i w jej kontynuowaniu wartość samą w sobie i pielęgnuje dawne zwyczaje, które powstały często przed wiekami.

Motyw buntu w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw buntu

Tam gdzie jest władza i zasady, tam pojawia się też i bunt. Często buntują się młodsze pokolenia przeciwko starszym, sądząc, że lepiej potrafią urządzić świat i zasady rządzące rzeczywistością. Bunt wzniecany bywa także przez społeczeństwo przeciwko władzy, która krzywdzi poddanych i ich wyzyskuje.

Ala – charakterystyka

W dramacie zatytułowanym „Tango” autorstwa Sławomira Mrożka, po raz pierwszy wydanym w roku 1964, czytelnik ma okazję spotkać wielu bohaterów, należących do pewnej rodziny, zmagającej się z odwróconym konfliktem pokoleniowym. Jedną z postaci jest młodziutka Ala, kuzynka i narzeczona głównego bohatera. Ala w pewnym sensie poddaje się wydarzeniom, jakie mają miejsce wśród jej bliskich i próbuje znaleźć tam swoje miejsce.

Rewolucja – siła niszcząca czy budująca? Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rewolucja to motyw, który od dawna pojawia się w literaturze i szczególnie popularny stał się w epoce romantyzmu. Wielu twórców opisywało ten przełomowy moment, jaki miał na zawsze odmienić obraz społeczeństwa i sprawić, że siły będą się w nim układały inaczej lub zmienione zostaną pewne obyczaje czy przyzwyczajenia.

Motyw tańca. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Taniec kojarzony jest przede wszystkim z rozrywką, dobrą zabawą oraz aktywnością fizyczną. Tańczy się na zabawach, weselach czy dyskotekach, wiele osób traktuje go jako swoją pasję czy zainteresowanie. Chyba każdy kraj ma także swój narodowy taniec, który jest dla niego bardzo charakterystyczny. Jednak taniec stał się także istotną częścią literatury, gdzie przekształcono go na motyw oraz znany symbol.

Normy społeczne – ograniczają człowieka czy porządkują życie? Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Społeczeństwo w dużej mierze opiera się o przyjęte wcześniej założenia i normy moralne, do których powinni stosować się wszyscy jego członkowie. W ten sposób codzienne życie porządkują jasne zasady, wszystko ma swoje granice i ludzie wiedzą, jak się w ich obrębie poruszać. Wraz ze zmianą czasów i rozwojem ludzkości pewne normy społeczne stają się jednak przestarzałe i konieczna jest ich aktualizacja lub wręcz zniesienie ich.

Człowiek wobec presji otoczenia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Otoczenie człowieka to coś, co potrafi go pod wieloma względami kształtować. Ma to miejsce między innymi ze względu na wywieraną przez nie presję. Bezpośrednie otoczenie danej osoby może ją zmusić do podjęcia danych decyzji, dopasowania się do innych, zmiany zachowania czy priorytetów, a wszystko to na przykład ze względu na jej strach przed odrzuceniem, brak asertywności, chęć dopasowania się i wiele innych czynników.

Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Groteska to znana kategoria estetyczna, w której w jednym dziele łączą się ze sobą elementy sprzeczne, takie jak na przykład tragizm i komizm, strach i śmiech, piękno i brzydota. W ten sposób uzyskuje się niesamowity i oryginalny efekt, który może poruszyć odbiorcę i umożliwić przedstawienie pewnych absurdów otaczającego twórcę świata. Groteska stała się znanym elementem …

Czytaj dalej

Człowiek w relacjach rodzinnych. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rodzina to często jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Może ona być dla niego źródłem siły i wsparciem, inspiracją i pomocą w trudnych chwilach. Jednak z drugiej strony dla wielu osób rodzina to osoby, których nie chce się znać, takie, które doprowadzają do powstania wielu ran i blizn, źródło cierpienia oraz traum.

Młodość jako czas pierwszych rozczarowań. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Młodość to czas specyficzny, niepowtarzalny, ale też i przede wszystkim trudny. To wtedy człowiek doświadcza wielu rzeczy po praz pierwszy w życiu, uczy się ich i szuka swojej własnej drogi. To też w tym okresie rodzą się największe emocje, nadzieje i ambicje, które trudno jest później powtórzyć w życiu. Jednak mimo tych wspaniałych aspektów, młodość nosi w sobie też ból i smutek, ponieważ jest także momentem przeżywania pierwszych rozczarowań – w miłości, pod względem zawodowym, rodzinnym czy nawet po prostu w trakcie poznawania prawdziwej natury świata.

Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Konflikt pokoleń, najczęściej między rodzicami i dziećmi, to rzecz bardzo powszechna i znana. Młodzi ludzie siłą rzeczy zaczynają się buntować, starsi próbują dzielić się swoim doświadczeniem, świat wokół biegnie do przodu, pewnie wartości się zmieniają i jest to gotowy przepis na nieporozumienie między przedstawicielami kolejnych pokoleń.

Co utrudnia porozumienie między przedstawicielami różnych grup społecznych? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Od zawsze społeczeństwo dzieliło się na poszczególne grupy i klasy. Najczęściej były one determinowane i kształtowane przez takie czynniki jak pochodzenie, zgromadzony majątek czy też wykształcenie, jakim charakteryzowali się przedstawiciele danych grup społecznych. Ostatecznie przyczyniało się to właśnie do rozwarstwiana społeczności, ale także do powstawania między nimi konfliktów i nieporozumień.