Malkolm – charakterystyka

Autor: Marta Grandke

William Szekspir pozostawił po sobie spuściznę w postaci wielu doskonałych dramatów. Wśród nich znajduje się „Makbet” opowiadający o tym, jak główny i tytułowy bohater zdobył tron poprzez morderstwo. W dziele tym pojawia się wiele postaci z dalszego planu, na które czyn Makbeta miał niebagatelny wpływ. Jedną z nich jest Malkolm, syn zamordowanego króla Szkocji, Dunkana.

Charakterystyka Malkolma

Malkolm jest starszym z dwóch synów króla Dunkana i jest też bratem Donalbeina. Wraz z nim przez większą część dramatu Malkom ukrywa się w obawie o własne życie. Prześladuje go myśl, że także zostanie zamordowany. Po ucieczce ze Szkocji Malkolma i Donalbeina fałszywie oskarżono o zamordowanie ojca, w wyniku czego królem został Makbet.

Nie wiadomo, jak wyglądał Malkolm, Szekspir zaznaczył bowiem tylko, że jest on podobny do swojego młodszego brata. Jest on też spokrewniony z Makbetem, który zamordował mu ojca i odebrał należne Malkolmowi dziedzictwo.

Po śmierci ojca Malkom jest prawdziwie wstrząśnięty. Zarówno on, jak i Donalbein nie wiedzą, co przyniesie im przyszłość i obawiają się jej. Jednak Malkolm zachowuje się spokojnie i potrafi kierować swoimi krokami tak, by zapewnić sobie i bratu bezpieczeństwo. Zdaje sobie sprawę z tego, że mogą być oni następnym celem mordercy króla Dunkana i zdaje sobie sprawę z tego, że tylko ucieczka z kraju może uratować braci. Malkolm podejrzewa też, że to tanowie stoją za zabójstwem Dunkana. Ucieczka braci z kraju ściąga na nich podejrzenia, jednak dzięki temu Malkolm szybko dowiaduje się, który z tanów był prawdziwie wierny jego ojcu. Malkolm to postać bystra, inteligentna i stanowo działająca nawet w trudnych warunkach i w niebezpieczeństwie.

Malkolm nie podejmuje pochopnych, nierozsądnych decyzji, zdaje sobie jednak sprawę z tego, że czasami konieczne jest podjęcie ryzyka. Taka postawa zapewnia mu przetrwanie oraz odzyskanie tronu ojca po pewnym czasie. Zdaje się on być bardzo podobny do swojego ojca, co zapowiada fakt, że kiedyś ma szansę stać się dobrym królem. Jest także bardzo zaradny pod względem politycznym, na co wskazuje fakt, że pozyskał względy króla Anglii i do swojego kraju wyruszył na czele angielskiego wojska.

Starszy syn Dunkana to człowiek sprawiedliwy, wierny i sprytny. Ceni sobie lojalność i szybko ocenia każdą sytuację. Podobnie jak jego ojciec wpisuje się w wizerunek idealnego władcy średniowiecznego i przeciwstawia się w ten sposób temu, co reprezentuje sobą Makbet.

Dodaj komentarz