Miejsce – plan wydarzeń

Autor: Marta Grandke

 1. Wizyta narratora w opustoszałym miejscu.
 2. Pytanie turysty o to, co kiedyś się na nim znajdowało.
 3. Narrator zaczyna snuć wspomnienia o cerkwi zabranej do muzeum.
 4. Próba zrekonstruowania procesu powstawania cerkwi.
 5. Przywołanie tego, jak budynek wyglądał wewnątrz.
 6. Narrator w rozmowie z turystą snuje swoje przypuszczenia na temat cerkwi.
 7. Narrator miesza przeszłość z teraźniejszością.
 8. Opowieść o znaczeniu cerkwi dla społeczności.
 9. Łemkowie powracający do cerkwi mimo przesiedleń.
 10. Powolne niszczenie cerkwi.
 11. Decyzja o rozbiórce budynku.
 12. Krytyka przeniesienia cerkwi do muzeum.

Dodaj komentarz