Miejsce – streszczenie

Autor: Marta Grandke

Opis wnętrza cerkwi

Dalej narrator skupia się na wnętrzu cerkwi i zaczyna zastanawiać się nad jej układem. Snuje refleksje, jak wysokie były jej witraże, gdzie znajdował się ikonostas, który odgradza w cerkwi ołtarz od reszty budynku. W międzyczasie turysta fotografuje placyk, który pozostał po świątyni, co zachęca narratora do dalszych rozważań na temat historii starej cerkwi. Zaczyna myśleć też nad tym, gdzie umieszczony został kamień węgielny i w jaki sposób ułożone zostały posadzki. Narrator wspomina także o świętych przedmiotach, które były przechowywane w jej wnętrzu, co przyciągało do budynku wiernych. Cerkiew przez lata pełniła ważną rolę i odwiedzała ją miejscowa społeczność Łemków, nawet po przesiedleniach. Cerkiew sprawiała, że czuli się wspólnotą i była ważnym miejscem na mapie okolicy.

Upadek cerkwi

Niestety mimo licznych odwiedzin cerkiew wciąż niszczała, miała lata świetności za sobą. Ostatecznie zdecydowano o jej rozbiórce i przeniesieniu pozostałości do muzeum. Decyzja ta spotkała się z krytyką narratora, uważał on bowiem, że w ten sposób cerkiew została oddzielona od swoich korzeni i od społeczności, dla której była ważna. Pod koniec narrator zaczyna jednak wątpić we własną opowieść na temat świątyni.

Dodaj komentarz