Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

Autor: Marcin Puzio

Johann Wolfgang von Goethe klasyfikowany jest jako romantyk lub preromantyk, ponieważ tworzył jeszcze w oświeceniu. Historia Wertera z „Cierpień Młodego Wertera” dała jednak początek nowemu typowi bohatera romantycznego, który nieszczęśliwie się zakochuje. Autor również najpewniej inspirował się własną historią, Nieszczęśliwa miłość do zaręczonej już Charlotte Buff stała się podstawą do historii Wertera, zakochanego w Lotcie (imię bohaterki powieści epistolarnej jest także skrótem imienia Charlotte). Miłość zainspirowała Goethego do napisania powieści, jednak w ramach opowieści podcięła skrzydła Werterowi, który postanowił popełnić samobójstwo.

Zaprezentowane przykłady potwierdzają założenie, że miłość może być siłą inspirującą, ale także destrukcyjną. Autorzy często pisząc bohaterów nieszczęśliwie zakochanych, posługiwali się własnym doświadczeniem. Dotyczy to zarówno literatów z romantyzmu, jak i wcześniejszych (Petrarka). Nawet szczęśliwe uczucie może być pewnego rodzaju ograniczeniem, ponieważ ludzie zakochani często rezygnują z planów, aby przebywać z ukochaną osobą. Mimo wszystko warto kochać, ponieważ jak stwierdził Paweł z Tarsu w „Hymnie o miłości”, bez niej jesteśmy niczym.

Dodaj komentarz