Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, gdzie przebywamy, mają wpływ na naszą postawę wobec życia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Człowiek w życiu przyjmuje różne stanowiska i postawy, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na jego czyny. Na ludzkie zachowanie i postawy wpływ mają różne rzeczy – doświadczenia, środowisko, edukacja, ale swój wpływ może mieć miejsce, w którym przebywamy. To od niego bowiem zależy, jakich ludzi na swojej drodze życiowej można spotkać oraz jakich wydarzeń i sytuacji doświadczyć. W zależności od miejsca człowiek może cieszyć się pokojem lub uciekać przed wojną, cierpieć głód lub korzystać z dostatku. To, jak ważne są miejsca w procesie kreowania postawy wobec życia, widoczne jest w wielu dziełach literackich. Autorzy pokazują, że to właśnie to, gdzie przebywają ich bohaterowie, wpływa na ich decyzje i światopogląd. Przykładem takich dzieł mogą być między innymi „Dziady” Adama Mickiewicza, „Kordian” Juliusza Słowackiego, „Siłaczka” Stefana Żeromskiego czy też „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.

W romantycznym dramacie „Dziady” miejscem, w którym przebywają bohaterowie, jest Polska w czasach zaborów. W związku z tym doświadczają oni zniewolenia i wielu innych cierpień, takich jak przesłuchania, tortury czy przymusowe zsyłki na Syberię. To kreuje w nich konkretną postawę wobec życia, bardzo waleczną i skupioną na wyższych ideach. Bohaterowie muszą się bowiem przez okoliczności historyczne stać żołnierzami i bohaterami. Przyjmują też na siebie to cierpienie, wierząc, że Polska jest Mesjaszem narodów i ich przeżycia mają większy cel, taki jak zbawienie Europy. Doświadczenie polskiego mesjanizmu w pełni wypływa z miejsca oraz okresu historycznego, jakiego doświadczyli w swoim życiu bohaterowie „Dziadów”. Gdyby żyli w innym kraju, zapewne nawet by się do tego nie zbliżyli.

„Kordian” Juliusza Słowackiego pokazuje, jak zmiana miejsca może wpłynąć na zmianę postawy wobec życia. Główny bohater wyrusza w podróż po Europie jako naiwny młodzieniec ze złamanym sercem. Odwiedziny w Anglii i we Włoszech pokazują mu, jaka naprawdę jest natura świata i ludzi, skupionych jedynie na pieniądzach i ich pożądających. W wyniku tych doświadczeń i przebywania w tych miejscach Kordian staje się dojrzalszy, ale też zgorzkniały i cyniczny. Traci swoją naiwność i zdecydowanie inaczej zaczyna traktować życie i otaczających go ludzi. Zastanawiać się też można, czy gdyby jego podróż obejmowała inne miejsca, to Kordian dojrzałby w swoim życiu do zupełnie innych poglądów i postaw.

W noweli „Siłaczka” Żeromski opisuje początkowo ambitnego i pełnego zapału młodego lekarza, Pawła Obareckiego. Rozpoczyna on pracę we wsi zwanej Obrzydłówkiem, tam szybko jego idealistyczne poglądy zderzają się z marazmem i niechęcią do zmian. Obarecki początkowo próbuje walczyć z tym, z czasem jednak ulega atmosferze, jaka przepełnia wieś i jej mieszkańców. Nawiązuje nawet kontakt i stałe stosunki z osobami, z którymi wcześniej walczył, czyli na przykład z aptekarzem. Losy Obareckiego zupełnie inaczej mogłyby się potoczyć na przykład w dużym mieście, gdzie trafiłby na ludzi podobnych sobie. W Obrzydłówku dał się jednak wciągnąć w panujący tam marazm i konformizm. Stracił zapał i ambicje i nawet sytuacja związana ze śmiercią znajomej nauczycielki jedynie na chwilę wstrząsnęła nim i zmieniła jego zachowanie.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x