Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, gdzie przebywamy, mają wpływ na naszą postawę wobec życia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Autor: Marta Grandke

Człowiek w życiu przyjmuje różne stanowiska i postawy, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na jego czyny. Na ludzkie zachowanie i postawy wpływ mają różne rzeczy – doświadczenia, środowisko, edukacja, ale swój wpływ może mieć miejsce, w którym przebywamy. To od niego bowiem zależy, jakich ludzi na swojej drodze życiowej można spotkać oraz jakich wydarzeń i sytuacji doświadczyć. W zależności od miejsca człowiek może cieszyć się pokojem lub uciekać przed wojną, cierpieć głód lub korzystać z dostatku. To, jak ważne są miejsca w procesie kreowania postawy wobec życia, widoczne jest w wielu dziełach literackich. Autorzy pokazują, że to właśnie to, gdzie przebywają ich bohaterowie, wpływa na ich decyzje i światopogląd. Przykładem takich dzieł mogą być między innymi „Dziady” Adama Mickiewicza, „Kordian” Juliusza Słowackiego, „Siłaczka” Stefana Żeromskiego czy też „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.

W romantycznym dramacie „Dziady” miejscem, w którym przebywają bohaterowie, jest Polska w czasach zaborów. W związku z tym doświadczają oni zniewolenia i wielu innych cierpień, takich jak przesłuchania, tortury czy przymusowe zsyłki na Syberię. To kreuje w nich konkretną postawę wobec życia, bardzo waleczną i skupioną na wyższych ideach. Bohaterowie muszą się bowiem przez okoliczności historyczne stać żołnierzami i bohaterami. Przyjmują też na siebie to cierpienie, wierząc, że Polska jest Mesjaszem narodów i ich przeżycia mają większy cel, taki jak zbawienie Europy. Doświadczenie polskiego mesjanizmu w pełni wypływa z miejsca oraz okresu historycznego, jakiego doświadczyli w swoim życiu bohaterowie „Dziadów”. Gdyby żyli w innym kraju, zapewne nawet by się do tego nie zbliżyli.

„Kordian” Juliusza Słowackiego pokazuje, jak zmiana miejsca może wpłynąć na zmianę postawy wobec życia. Główny bohater wyrusza w podróż po Europie jako naiwny młodzieniec ze złamanym sercem. Odwiedziny w Anglii i we Włoszech pokazują mu, jaka naprawdę jest natura świata i ludzi, skupionych jedynie na pieniądzach i ich pożądających. W wyniku tych doświadczeń i przebywania w tych miejscach Kordian staje się dojrzalszy, ale też zgorzkniały i cyniczny. Traci swoją naiwność i zdecydowanie inaczej zaczyna traktować życie i otaczających go ludzi. Zastanawiać się też można, czy gdyby jego podróż obejmowała inne miejsca, to Kordian dojrzałby w swoim życiu do zupełnie innych poglądów i postaw.

W noweli „Siłaczka” Żeromski opisuje początkowo ambitnego i pełnego zapału młodego lekarza, Pawła Obareckiego. Rozpoczyna on pracę we wsi zwanej Obrzydłówkiem, tam szybko jego idealistyczne poglądy zderzają się z marazmem i niechęcią do zmian. Obarecki początkowo próbuje walczyć z tym, z czasem jednak ulega atmosferze, jaka przepełnia wieś i jej mieszkańców. Nawiązuje nawet kontakt i stałe stosunki z osobami, z którymi wcześniej walczył, czyli na przykład z aptekarzem. Losy Obareckiego zupełnie inaczej mogłyby się potoczyć na przykład w dużym mieście, gdzie trafiłby na ludzi podobnych sobie. W Obrzydłówku dał się jednak wciągnąć w panujący tam marazm i konformizm. Stracił zapał i ambicje i nawet sytuacja związana ze śmiercią znajomej nauczycielki jedynie na chwilę wstrząsnęła nim i zmieniła jego zachowanie.

W powieści „Zbrodnia i kara” Dostojewski ukazał skutki życia w ubogim Petersburgu, pełnym chorych i nędzarzy, a także przestępców. Główny bohater trafia do miasta, w którym nie ma żadnej szansy na odmianę swojego losu i wyrwanie się z biedy. W związku z czym jedynym rozwiązaniem staje się dla niego zamordowanie lichwiarki siekierą. Gdyby Raskolnikow żył w mieście bogatszym i bardziej przyjaznym, to być może nie zostałby mordercą. Brud, choroby, przestępstwa, brak perspektyw i życie w nędznym mieszkaniu sprawiły jednak, że Raskolnikow nie widział innej drogi wyjścia, niż pozbycie się kobiety, którą winił za swoje problemy. Tak odmalowany Petersburg zniszczył życie wielu osób, które nie miały szansy zaznać lepszego życia.

Jak widać, miejsce, w którym przebywa człowiek, ma ogromny wpływ na jego postawę wobec życia. Może całkowicie odmienić jego światopogląd, a nawet zniszczyć całe jego życie i nadzieje na lepsze jutro. Może też sprawić, że człowiek będzie zmuszony do popełnienia czynów, które w innym miejscu nigdy nie przyszłyby mu do głowy.

Dodaj komentarz