Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, gdzie przebywamy, mają wpływ na naszą postawę wobec życia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

W powieści „Zbrodnia i kara” Dostojewski ukazał skutki życia w ubogim Petersburgu, pełnym chorych i nędzarzy, a także przestępców. Główny bohater trafia do miasta, w którym nie ma żadnej szansy na odmianę swojego losu i wyrwanie się z biedy. W związku z czym jedynym rozwiązaniem staje się dla niego zamordowanie lichwiarki siekierą. Gdyby Raskolnikow żył w mieście bogatszym i bardziej przyjaznym, to być może nie zostałby mordercą. Brud, choroby, przestępstwa, brak perspektyw i życie w nędznym mieszkaniu sprawiły jednak, że Raskolnikow nie widział innej drogi wyjścia, niż pozbycie się kobiety, którą winił za swoje problemy. Tak odmalowany Petersburg zniszczył życie wielu osób, które nie miały szansy zaznać lepszego życia.

Jak widać, miejsce, w którym przebywa człowiek, ma ogromny wpływ na jego postawę wobec życia. Może całkowicie odmienić jego światopogląd, a nawet zniszczyć całe jego życie i nadzieje na lepsze jutro. Może też sprawić, że człowiek będzie zmuszony do popełnienia czynów, które w innym miejscu nigdy nie przyszłyby mu do głowy.

Dodaj komentarz