Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nie akceptował on koncepcji społecznej równości i sprawiedliwości, dlatego wolność i dobrobyt stanów innych niż arystokracja wydawały mu się pomysłami podsuniętymi ludziom przez samego diabła. W jego opinii Polskę, patriotyzm dobroć i szlachetność reprezentowała sobą jedynie szlachta, reszta ludzi nie miała dla niego żadnej wartości.

Hasło problematyki upadku wartości moralnych kryje więc za sobą bardzo wiele rzeczy. Może ono oznaczać na przykład pokoleniowy bunt i odmienne światopoglądy wyznawane między starszymi i młodszymi ludźmi. Może też jednak sygnalizować klasowe napięcia i społeczne nierówności, gdzie za upadek uznaje się fakt, że społeczne przywileje nie dotyczą już tylko jednej, wyróżnionej grupy społecznej.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x