Czy każdy błąd można naprawić? Odwołaj się do Pana Tadeusza i innej wybranej przez siebie lektury. Rozprawka

Nie ma człowieka, któremu nie zdarzyłoby się popełnić w życiu błędów. Czasami są one błahe, mało znaczące, ale bywa też tak, że potrafią one definitywnie zmienić kształt życia danej osoby. Ludzie często próbują naprawiać swoje błędy i niwelować ich skutki, pojawia się jednak pytanie, czy każdy z nich da się naprawić i odwrócić jego konsekwencje?

Nie-Boska Komedia – motywy literackie

“Nie-Boska komedia” to dramat romantyczny jednego z najważniejszych polskich twórców tej epoki, czyli Zygmunta Krasińskiego. Napisał on ją w roku 1833, tekst wydano natomiast w roku 1835.