Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy człowiek wyznaje w życiu pewne wartości. Łączą się one z jego światopoglądem i często sprawiają, że człowiek wie, jakimi zasadami powinien się kierować podczas podejmowania wielu decyzji. Można być do tych wartości bardziej lub mniej przywiązanym i być im lojalnym w różnych sytuacjach. Jednak istnieją też takie wartości, za które człowiek jest w stanie oddać życie. Wśród nich wymienić można na przykład wolność, miłość do ojczyzny czy wiarę. Przykłady takiego postępowania są widoczne w wielu dziełach literackich, zwłaszcza tych osadzonych w trudnych czasach zaborów, kiedy to Polska walczyła o niepodległość. Wśród takich tytułów wymienić można między innymi „Kordiana” Juliusza Słowackiego, „Rozdzióbią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego oraz „Potop” Henryka Sienkiewicza.

„Kordian” to dramat romantyczny autorstwa Juliusza Słowackiego. Ukazuje wewnętrzną przemianę bohatera, od znudzonego życiem młodzieńca, cierpiącego z powodu bólu istnienia, do dojrzałego patrioty, który chce walczyć o swój kraj. Kordian dorasta wraz z kolejnymi wydarzeniami opowiadanymi przez poetę. Źródłem jego cierpienia przestaje być nieszczęśliwa miłość, za to zaczyna się w nim kształtować świadomość prawdziwej natury otaczającego go świata.

Poglądy Kordian przekuwa w ideę, którą nazywa winkelriedyzmem, w myśl której konieczne jest poświęcenie, by inni mogli walczyć. Z tego wszystkiego kształtują się też wyznawane przez niego wartości. Wśród nich szczególnie ważna jest wolność oraz niepodległość ojczyzny. To właśnie dla nich Kordian jest gotów nawet poświęcić życie. Widoczne jest to, gdy sam udaje się na praktycznie samobójczą misję, jaką jest zamordowanie rosyjskiego cara w jego własnej sypialni. Kordian zna ryzyko, z jakim wiąże się to zadanie, a mimo to i tak postanawia je wykonać. Poświęcenie dla ojczyzny jest dla niego ważniejsze niż własne życie, czego daje dowód.

„Rozdzióbią nas kruki, wrony” to nowela Stefana Żeromskiego, osadzona w czasach trwania powstania styczniowego. Zakończyło się ono klęską i śmiercią wielu walczących powstańców po stronie polskiej. Żeromski skonstruował postać Szymona Winrycha, mężczyzny, który dostarczał zaopatrzenie walczącym przeciwko Rosjanom. Robił to nawet w momencie, w którym klęska powstania była praktycznie pewna. Winrych był ostatnią osobą, która wspierała powstańców. Dostarczając im między innymi broń, ryzykował za każdym razem swoje życie, wierzył jednak w walkę i odzyskanie niepodległości.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x