Zdążyć przed Panem Bogiem – plan wydarzeń

Autor: Marta Grandke

 1. Opowieść o rozpoczęciu powstania w getcie i ostrzelania esesmana z białą flagą.
 2. Przywołanie postaci Mordechaja Anielewicza i jego losów.
 3. Mianowanie Edelmana dowódcą powstania.
 4. Śmierć Michała Klepfisza.
 5. Opowieść Edelmana o pracy jako goniec w szpitalu.
 6. Edelman wyciąga ludzi przeznaczonych na transport do Treblinki.
 7. Opis głodu panującego w getcie.
 8. Rozpoczęcie akcji likwidacyjnej w getcie.
 9. Wkroczenie wojsk niemieckich do getta i odpowiedź Żydów.
 10. Edelman wspomina krytykę, z jaką spotkał się po podzieleniu się swoim doświadczeniem powstania.
 11. Dyskusja Edelmana z literatem.
 12. Sprawozdanie z sytuacji w getcie przed przedstawicielami partii politycznych.
 13. Rozważania Edelmana o umieraniu.
 14. Wspomnienie Krystyny Krahelskiej.
 15. Opis życia w getcie i badań nad chorobą głodową.
 16. Praca Edelmana w szpitalu.
 17. Wspomnienie Żyda, którego dręczyli niemieccy oficerowie.
 18. Wspomnienia różnych sytuacji związanych z gettem – Umschlagplatzu, ratowania ludzi z transportów, historii Poli Lifszyc, numerków życia, Toli Goliborskiej, samobójstwa Adama Czernikowa.
 19. Opowieść o chorobach pacjentów Edelmana.
 20. Relacja z wywożenia ludzi na Wschód i z utworzenia organizacji ŻOB i o drugiej akcji likwidacji getta.
 21. Wspomnienia o walkach w getcie i spotkaniu z grupą Anielewicza.
  Wiadomość o samobójstwie ludzi z grupy Anielewicza w otoczonym przez Niemców bunkrze.
 22. Rozważania o scenariuszu filmu dotyczącego powstania w getcie.
 23. Edelman opowiada o wyborze zawodu lekarza.
 24. Opowieść Edelmana o jego zagubieniu po wojnie.
 25. Opowieść o przebiegu powstania w getcie warszawskim.
 26. Przypomnienie o powojennym spotkaniu Edelmana ze Stroopem.
 27. Podpalenie getta przez Niemców.
 28. Spotkanie osób, które przeżyły powstanie.
 29. Refleksje Edelmana na temat życia i śmierci.