*** (Chłopca mego mi zabrali)

Chłop­ca mego mi za­bra­li.
Ma­tu­lu!
W świat da­le­ki go po­gna­li,
A ja za nim umrę z bólu –
Da­łam na mszę sznur ko­ra­li,
Nie­chaj Pan Bóg go oca­li,
Ma­tu­lu!

Nierządem Polska stoi – interpretacja

Wacław Potocki w swoim utworze „Nierządem Polska stoi” piętnuje postawy XVII wiecznej szlachty polskiej, spaczonej przez sarmatyzm oraz nastawionej na zabawę. Liryk ten należy co cyklu dydaktyczno-moralizatorskiego, w którego skład wchodziły głównie fraszki. Barokowy poeta doskonale rozumiał społeczeństwo polskie i potrafił je doskonale ocenić, punktując jej wady.

Kim jesteś – interpretacja wiersza

Tadeusz Borowski to poeta, na którego twórczości odcisnęło się olbrzymie piętno doświadczeń wojennych. Swój pierwszy tomik poezji Borowski wykonał własnoręcznie (posługując się techniką powielaczową) w roku 1942.