Balladyna – problematyka

Autor: Marta Grandke

„Balladyna” jest jednym z najbardziej znanych utworów nie tylko Juliusza Słowackiego, ale także polskiego romantyzmu. Obecne jest w nim wiele wątków, które łączy razem postać tytułowej Balladyny. Problematyka tego dzieła skupia się przede wszystkim na kwestiach moralnych, takich jak wina i kara oraz na zagadnieniach politycznych, ponieważ wiele spośród przedstawionych postaci próbuje dążyć do osiągnięcia władzy lub staje się jej ofiarą.

Najważniejszym aspektem problematyki „Balladyny” jest motyw zbrodni i kary. Główna bohaterka popełnia bowiem wiele morderstw, a zaczyna od zabicia własnej siostry, Aliny. Morderstwo szybko staje się dla Balladyny sposobem na dążenie do osiągnięcia celu. Za pomocą jej historii Słowacki rozważa problematykę tego, czy każda wina będzie ukarana. Kreuje także świat, w którym rządzi nieokreślona siła wyższa, pilnująca tego, by sprawiedliwość została wymierzona. Balladyna wydaje bowiem na siebie trzykrotny wyrok śmierci, po którym zostaje rażona piorunem i umiera. Otrzymuje w ten sposób zasłużoną karę.

Innym aspektem problematyki dramatu jest władza i walka o nią. Balladyna, Kirkor, Fon Kostryn, Pustelnik – wszyscy ci bohaterowie są w jakiś sposób powiązani z kwestią władzy. Pustelnik jest prawowitym królem, a Kirkor próbuje przywrócić go na tron. Z kolei Balladyna i Fon Kostryn dążą do tego, by władzę tę zagarnąć wbrew prawu dla siebie i za wszelką cenę. Słowacki w ten sposób pokazuje, jak władza działa na ludzi i jak często może ich deprawować. 

Ważnym elementem problematyki jest także baśniowy świat fantastyczny. Aspekty te przeplatają się z realnymi postaciami i zdarzeniami. Słowacki – tak jak inni romantycy – silnie inspirował się folklorem i ludowością. Widać to w baśniowej warstwie jego opowieści. Słowacki czerpał także wartości moralne i kodeks etyczny od ludu, dlatego też w jego świecie dobro walczy ze złem i ostatecznie triumfuje sprawiedliwość, wyrażona przez manifestację siły wyższej – czyli zabicie Balladyny piorunem.

Jak widać, problematyka dzieła, jakim jest „Balladyna”, może zostać określona mianem zróżnicowanej. Porusza ona takich aspektów jak wina, kara, władza, moralność czy też nawet baśniowość świata przedstawionego. Wszystkie te elementy razem skupiają się przede wszystkim w głównym wątku, którym jest tutaj historia Balladyny. Wszystko to z kolei zostało opowiedziane zgodnie z wyznacznikami, jakie obowiązywały artystów w czasach epoki romantyzmu.

Dodaj komentarz