Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

„Pan Tadeusz” autorstwa Adama Mickiewicza także pokazuje, że ludzie mogą decydować, jakimi osobami będą. Przykładem tego jest Jacek Soplica. Za młodu był on człowiekiem porywczym, skłonnym do gniewu i awantur. Spowodowało to tragiczny wypadek – w złości Soplica zamordował swojego sąsiada, Stolnika Horeszkę w czasie ataku Moskali i musiał przez to porzucić rodzinę i uchodzić za granicę. Czyn ten sprawił, że Soplica postanowił się odmienić. Zrozumiał, że musi odpokutować za swoją zbrodnię i zacząć zachowywać się inaczej. Zmienił nawet swoje imię na księdza Robaka i zaczął działać na rzecz odzyskania wolności przez jego ojczyznę. Zmiana Jacka Soplicy wynikała z jego zrozumienia popełnionych błędów i pojęcia, że jest to konieczne, by mógł on zawrzeć pokój z samym sobą. Jacek Soplica pokazał więc, że człowiek może postanowić, że stanie się lepszą osobą i faktycznie zacząć zachowywać się w ten sposób. Bez jego świadomej decyzji ta odmiana nie byłaby możliwa.

Przytoczone przykłady z literatury pokazują, że ludzie mogą świadomie podejmować decyzje, które określają to, jaką są osobą i na przykład w związku z czym zmieniać się na lepsze. Człowiek nie ma wpływu na wiele czynników w swoim życiu, ale zawsze może zdecydować, jaką postawę wobec nich przyjmie i w jaki sposób się zachowa.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x