Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

O wielu przeciwnościach w życiu opowiada także „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Główny bohater, Cezary Baryka, dorasta w niespokojnych czasach rewolucji w Baku, I wojny światowej i odbudowy Polski po latach zaborów. Jest zmuszony brać udział w rewolucji czy w wojnie z bolszewikami. Traci swoich rodziców w tych historycznych wydarzeniach. Kolejne przeciwności losu nie załamują jednak Baryki, raczej sprawiają, że zaczyna się kształtować jego światopogląd, a on sam dojrzewa i przestaje być dzieckiem.

Ludzi spotykają różne dramaty w postaci przeciwności losu. Często powoduje to ich upadek, ale niektórzy próbują z nimi walczyć, by przetrwać. Jest to widoczne w przytoczonych przykładach z dzieł literackich, gdzie bohaterowie wciąż starali się przeciwdziałać nieszczęściom.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x