Jaki wpływ na ludzi ma konflikt między nimi? Omów zagadnienie na podstawie Zemsty Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Marta Grandke

Konflikt jest jedną z najmniej przyjemnych sytuacji, w jakich mogą znajdować się ludzie. Wzbudza negatywne emocje, niszczy relacje i ma charakter bardzo destrukcyjny. Pozostawanie pod jego długotrwałym wpływem zatem negatywnie oddziałuje nie tylko na bezpośrednio zaangażowaną w niego osobę, ale także i na jej otoczenie, często zmęczone nagromadzeniem tak wielu nieprzyjemnych odczuć czy urażone przykrymi słowami, jakie padają w trakcie nieporozumienia. Bywa, że jeden konflikt potrafi zmienić całe życie i to tak, że skutki tego będzie się odczuwać już do jego końca.

„Zemsta” Aleksandra Fredry to przykład tego, jak konflikt zmienia życie całych rodów i jak zmusza ludzi do stosowania różnych, często niespodziewanych metod, aby wymusić jego zakończenie. Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek trwają w niekończącej się awanturze o mur graniczny w zamku, który razem zamieszkują i dzielą między sobą. Bohaterowie nieustannie sobie dokuczają i przeszkadzają, na przykład wysyłając ludzi do pobicia robotników, którzy pracowali przy naprawie muru.

Wszystkie ich działania i motywacje ukierunkowane są na dokuczenie drugiej stronie. Cierpi na tym bratanica Cześnika, Klara oraz syn Rejenta, Wacław. Młodzi są zakochani w sobie i chcieliby się pobrać, ale konflikt między rodami nie pozwala im na to i muszą utrzymywać relację w tajemnicy. Awantura skłania ich do zawiązania intrygi w wyniku której Cześnik wydaje Klarę za Wacława na złość Rejentowi, nie orientując się, że realizuje plan młodych. By móc żyć swoim życiem w cieniu konfliktu muszą się oni posuwać do knowania, intryg i spisków. Ostatecznie Klara i Wacław w ten sposób kończą awanturę między Cześnikiem a Rejentem. Jednak gdyby nie ich interwencja, konflikt zapewne trwałby jeszcze przez długi czas. Tymczasem miał on bardzo negatywny wpływ na wszystkich i uniemożliwiał zwyczajne funkcjonowanie mieszkańcom zamku.

„Romeo i Julia” to o wiele bardziej tragiczny przykład wpływu konfliktu na ludzkie życie. Spór zawiązał się między rodami Montekich i Kapuletich tak dawno, że już zapomniano, jaki był jego powód, niemniej członkowie rodzin wciąż pałali do siebie ogromną niechęcią. Na przekór temu Romeo i Julia zakochali się w sobie, jednak ich miłość była niemożliwa do spełnienia właśnie ze względu na rodzinny konflikt. Musieli się zatem z nią kryć i próbować znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby im na bycie ze sobą. Zawarli nawet w tajemnicy ślub, by oficjalnie się ze sobą związać.

Niestety cień konfliktu wciąż na nich padał i ostatecznie młodych doprowadzono do takiej sytuacji, w której Julia, broniąc się przed wyjściem za Parysa wbrew swojej woli, udawała własną śmierć. Nie wiedział o tym wygnany z miasta Romeo, który znalazł tylko jej zimne ciało i odebrał sobie życie. Gdy Julia to odkryła, również popełniła samobójstwo. Tak oto konflikt rodzinny pozbawił życia dwie młode, kochające się osoby. Dopiero po ich śmierci spór między rodami zakończono.

W dziele „Pan Tadeusz” konflikt pojawia się między Jackiem Soplicą a Stolnikiem Horeszko. Horeszko wydał swoją córkę Ewę za kasztelana, choć wąsal był w niej zakochany. Tak to rozwścieczyło Jacka, że po pewnym czasie, gdy Moskale zaatakowali zamek Horeszków, udał się tam i przypadkiem, w gniewie, zamordował Stolnika. Efekt konfliktu był zatem tragiczny, sam zaś Soplica musiał uchodzić z kraju i porzucić swoją rodzinę, w tym syna Tadeusza. To pokazuje, jak straszne konsekwencje może mieć pielęgnowana w człowieku złość.

„Tango” to przykład konfliktu międzypokoleniowego, w którym Artur ma pretensje do Eleonory i Stomila, że zaprowadzili w świecie wolność absolutną i on nie ma przeciwko czemu się buntować. Syn próbuje za wszelką cenę, nawet przemocą, zaprowadzić porządek w rodzinie, przywracając dawny ład. Jego konflikt z rodzicami sprawia, że nie jest on w stanie się z nimi porozumieć, a ostatecznie ginie, zamordowany w walce przez kochanka swojej matki, czyli Edka. Konflikt z rodzicami ma zatem dla bohatera naprawdę tragiczne skutki i nie zmienia tak naprawdę nic w ich życiu.