Tajemniczy ogród – czas i miejsce akcji

„Tajemniczy ogród” to powieść dla dzieci i młodzieży autorstwa pisarki Frances Hodgson Burnett. Opowiada ona o losach Mary Lennox, która po śmierci rodziców przechodzi pod opiekę swojego wuja. Archibalda Cravena. Mary opuszcza więc Indie i zaczyna mieszkać w angielskiej posiadłości, gdzie odkrywa tytułowy tajemniczy ogród i jego historię.

Tajemniczy ogród – bohaterowie

Powieść „Tajemniczy ogród” opisuje losy tytułowego miejsca, które najpierw jest kochane, a później, po nieszczęśliwym wypadku, zamknięte i zapomniane. Po latach ogród ponownie skupia w sobie ludzi, którzy go pielęgnują i którym na nim zależy. W powieści nie pojawia się zbyt wielu bohaterów, a wielu spośród nich to dzieci i właśnie taka perspektywa głównie pojawia się w książce.

Tajemniczy ogród – główne wątki

Jedną z powieści dla dzieci i młodzieży, która nieustannie cieszy się ogromną popularnością, jest „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett. Opowiada ona historię dzieci, które odkrywają tytułowy ogród, co zmienia całe ich życie. „Tajemniczy ogród” to powieść, w której wiele wątków splata się ze sobą, a ostatecznie wszystkie prowadzą do głównej postaci, czyli Mary Lennox, która po śmierci rodziców przybywa do Anglii.

Tajemniczy ogród – motywy literackie

„Tajemniczy ogród” autorstwa pisarki Frances Hodgson Burnett to wciąż jedna z najpopularniejszych powieści dla dzieci i młodzieży. Przybliża ona losy trójki młodych bohaterów, których wiąże tajemnica związana z tytułowym ogrodem. Dzieło to ukazuje przemianę wewnętrzną, jaką mogą przejść ludzi. W związku z tym pojawia się w nim wiele istotnych motywów literackich.

Wal­ka czło­wie­ka ze swo­imi sła­bo­ścia­mi. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Do­sto­jew­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Ludzkość od zawsze musiała mierzyć się ze swoimi licznymi wadami i słabościami, które wynikają albo bezpośrednio z charakteru danego człowieka, albo z zewnętrznych warunków, które mają wpływ na kształtowanie się jego osobowości. Walka ta prowadzona jest przez ludzi od początku istnienia świata z różnymi wynikami, czasami osiągają oni sukcesy, a czasami sromotne porażki.

Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce – kto to powiedział?

człowiekiem jestem

Sentencja Terencjusza „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce” pochodzi ze starożytności, jednak dopiero w renesansie zyskała uznanie. Powrót do antropocentryzmu i zainteresowania człowiekiem w każdym aspekcie jego istnienia sprawiło, że aforyzm znalazł odzwierciedlenie w ówczesnej literaturze i sztuce.

Fran­cisz­kań­ska idea umi­ło­wa­nia na­tu­ry. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Święty Franciszek z Asyżu jest postacią, która zapisała się w historii filozofii oraz literatury jako twórca ruchu religijnego zwanego jako franciszkanizm. Jest on oparty na założeniu o tym, że wiara powinna być dobra, radosna i prosta, a człowiek powinien być przepełniony miłością do bliźnich i wszystkich żywych istot na świecie.

Archibald Craven – charakterystyka

Frances Hodgson Burnett to autorka znanej powieści dla dzieci i młodzieży zatytułowanej „Tajemniczy ogród”. Skupia się ona głównie na postaciach trójki dzieci, które opiekują się tytułowym ogrodem. W dziele pojawia się jednak także sporo dorosłych bohaterów, a jednym z nich jest Archibald Craven.

Colin Craven – charakterystyka

Jedną z najpopularniejszych powieści dla dzieci i młodzieży wciąż pozostaje „Tajemniczy ogród” autorstwa Frances Hodgson Burnett. Dzieło opowiada o losach trójki dzieci, które dbają o tytułowy tajemniczy ogród. Jedną z nich jest Colin Craven – postać, która dzięki pracy w ogrodzie przechodzi olbrzymią przemianę wewnętrzną i można ją określić jako bohatera dynamicznego.

Dick Sowerby – charakterystyka

Frances Hodgson Burnett jest autorką jednej z najbardziej znanych powieści dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Tajemniczy ogród”. Głównymi bohaterami tego dzieła są dzieci, które zajmują się tytułowym ogrodem. Jedną z takich postaci jest Dick Sowerby.

Mary Lennox – charakterystyka

Autorką znanej powieści dla młodzieży pod tytułem „Tajemniczy ogród” jest Frances Hodgson Burnett. Opisuje ona trudną i zawikłaną historię tytułowego tajemniczego ogrodu, który staje się wyjątkowym miejscem dla trójki dzieci.