Przypowieść o dziesięciu minach – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o dziesięciu minach należy do utworów zebranych w Nowym Testamencie. Znaleźć ją można w Ewangelii świętego Łukasza (Łk, 19, 11-28). Jej celem było uzmysłowienie ludziom, że Królestwo Boże jest jeszcze bardzo odległe i czeka na ludzi dopiero w dalekiej przyszłości. Uczniowie jego sądzili bowiem, że jest ono już bardzo bliskie.

Przypowieść o faryzeuszu i celniku – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o faryzeuszu i celniku jest częścią Nowego Testamentu. Pochodzi ona dokładnie z Ewangelii świętego Łukasza (Łk 18,9-14). To jedna z dydaktycznych historii, jakie zawarte są w Biblii i które mają uczyć czytelnika konkretnych wartości. Jezus pokazuje w niej, kto tak naprawdę jest dobrym człowiekiem i postępuje w myśl jego nauk, a kto modli się tylko na pokaz. Czytelnik z przypowieści tej dowiaduje się więc tego, jak oceniane będą ludzie czyny i myśli.

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy to historia znana z Nowego Testamentu, a dokładniej z Ewangelii świętego Łukasza (Łk 16,1-9). Opowiada ona o zarządcy, który pewnego dnia został wezwany przed oblicze swojego pana, bogatego człowieka. Groziła mu utrata posady, jednak dzięki swojemu sprytowi zarządca zachował ją i został nawet pochwalony za roztropność. W tekście tym Jezus wskazuje, że czasami należy wykazać się sprytem i inicjatywą, by głosić innym ludziom prawdę o Bogu.

Przypowieść o robotnikach w winnicy – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o robotnikach w winnicy znaleźć można w Nowym Testamencie, w Ewan­ge­lii świę­te­go Ma­te­usza (20, 1-16). Jak inne tego typu teksty porusza ona zagadnienia, z których płynie pewien morał i dydaktyczny wniosek, jaki odbiorca może zastosować w swoim życiu. Ta przypowieść opowiada o zazdrości ludzi i bożej sprawiedliwości. Pokazuje, że Bóg traktuje wszystkich ludzi dokładnie tak samo.

Przypowieść o wdowim groszu – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o wdowim groszu to tekst pochodzący z Nowego Testamentu, a konkretniej w Ewan­ge­lii świę­te­go Mar­ka (12, 41-44) oraz Ewan­ge­lii świę­te­go Łuka­sza (21, 1-4). Mówi ona między innymi o takich wartościach jak bogactwo, uczciwość i inne istotne aspekty życia, jakie ludzie cenią w swoim życiu. Ma ona na celu przekazać ludziom, że nie liczy się liczna dobrych uczynków, ale intencje każdego człowieka.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz wpływ trudnych doświadczeń na życie bohaterów wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

Ludzkie życie nie jest usłane różami. Wielokrotnie na drodze życia pojawiają się trudne sytuacje, których nie da się ominąć. Może to być śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, choroba własna lub czyjaś, jak również wojna czy katastrofa naturalna. Mają one różny wpływ na człowieka, jednak najczęściej wzmacniają jego psychikę oraz dają inne spojrzenie na życie. Hartują także charakter, zmieniając go zwykle na lepsze.

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – streszczenie, interpretacja, morał

„Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie” porusza tematykę uprzedzeń i społecznych podziałów, które są niesłuszne i krzywdzące. Utwór pozostaje aktualny we współczesnym świecie, gdzie różne rasy i narody pozostają wobec siebie nieufne, a nawet wrogie. Na prostym przykładzie, Chrystus starał się wytłumaczyć żydowskiemu uczonemu, że bliźnim jest każdy, bez względu na pochodzenie.

x