Antygona – główne wątki

Dzieło Sofoklesa zatytułowane „Antygona” należy do cyklu tragedii tebańskich, przedstawiających tragiczne losy rodu Labdakidów. Pokazuje ono historię tytułowej bohaterki, która stoi w obliczu zakazu wydanego przez Kreona i nie może w związku z tym pochować zmarłego brata, Polinika.

Antygona – bohaterowie

„Antygona” to jednak z najbardziej znanych antycznych tragedii autorstwa Sofoklesa. Opowiada ona o konflikcie między tytułową Antygoną, córką Edypa, a Kreonem, nowym władcą Teb. Kreon wydał bowiem zakaz pochówku jednego ze zmarłych braci Antygony, na co bohaterka nie zgodziła się i zbuntowała się przeciwko niemu.

System wartości Antygony

Antygona jest główną bohaterką tragedii Sofoklesa zatytułowanej właśnie jej imieniem. Dzieło to opowiada historię dziewczyny, która pochodzi z przeklętego rodu Labdakidów, na który spadają liczne nieszczęścia.

Uniwersalne wartości wpisane w Antygonę Sofoklesa

„Antygona” jest tragedią autorstwa Sofoklesa, która powstała w czasach starożytnych i szczęśliwie zachowała się aż do naszych czasów. W związku z tym mogłoby się jednak wydawać, że opowiada ona o problemach zupełnie obcych współczesnemu człowiekowi i niezrozumiałych dla niego.

Konwencja dramatu „Antygona” Sofoklesa

„Antygona” to bardzo znane dzieło Sofoklesa, do dziś doceniane przez kolejnych czytelników na całym świecie. W swoim dziele autor posłużył się przyjętą w jego czasach antyczną konwencją, dzięki czemu wpasowało się ono w ustalone wówczas ramy.

Antygona jako tragedia antyczna

„Antygona” to antyczna tragedia autorstwa Sofoklesa, która należy do cyklu tragedii tebańskich, opowiadających o losach przeklętego rodu Labdakidów, do którego należał Edyp i tytułowa bohaterka, jego córka Antygona.

Czy Antygona zasłużyła na śmierć?

„Antygona” Sofoklesa to jedno z jego najbardziej znanych dzieł, które przetrwały aż do dziś. Opowiada on historię córki Edypa, tytułowej Antygony i wraz z dwiema innymi sztukami łączy się w cykl tragedii tebańskich, opowiadających dzieje przeklętego rodu Labdakidów.

Napisz list do Kreona z prośbą o ułaskawienie Antygony

piszę dziś do Ciebie w związku z tragiczną sytuacją, w jakiej znalazła się Antygona. Niestety jesteś jedną z osób, które się do niej przyczyniły i tylko Ty możesz ją zmienić. Wystarczy bowiem jedno Twoje słowo, a Antygona będzie uniewinniona, a wyrok śmierci – cofnięty.

Mowa sądowa w obronie Antygony

Wysoki Sądzie, szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tu wszyscy dziś, by osądzić tę młodą dziewczynę, Antygonę. Ma ona być skazana za złamanie prawa ustalonego przez Kreona.

Odprawa posłów greckich – główne wątki

„Odprawa posłów greckich” to słynna renesansowa tragedia autorstwa Jana Kochanowskiego. Jest ona wyraźnym nawiązaniem do antycznego dzieła Homera, jakim była „Iliada”. Kochanowski przybliżył bowiem czytelnikom losy Troi tuż przed rozpoczęciem wojny z Grekami.

Edyp i Kreon – charakterystyka porównawcza

Cykl tragedii tebańskich autorstwa Sofoklesa ukazuje dzieje rodu Labdakidów i otaczających ich osób. W trzech dziełach sportretowani zostali różni władcy Teb, ale szczególnie dużo miejsca poświęcono Edypowi i Kreonowi.