Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ile ludzi, tyle światopoglądów i odmiennych wartości. Czasami jest tak, że człowiek obraca się w towarzystwie osób myślących podobnie do niego, ale zdarza się też, że spotyka się ze skrajnym niezrozumieniem. Często można spotkać się z sytuacją, gdzie odmienne postawy i skrajnie różne światopoglądy prowadzą do konfliktu wartości moralnych.

Antygona – główne wątki

Dzieło Sofoklesa zatytułowane „Antygona” należy do cyklu tragedii tebańskich, przedstawiających tragiczne losy rodu Labdakidów. Pokazuje ono historię tytułowej bohaterki, która stoi w obliczu zakazu wydanego przez Kreona i nie może w związku z tym pochować zmarłego brata, Polinika.

Antygona – bohaterowie

„Antygona” to jednak z najbardziej znanych antycznych tragedii autorstwa Sofoklesa. Opowiada ona o konflikcie między tytułową Antygoną, córką Edypa, a Kreonem, nowym władcą Teb. Kreon wydał bowiem zakaz pochówku jednego ze zmarłych braci Antygony, na co bohaterka nie zgodziła się i zbuntowała się przeciwko niemu.

System wartości Antygony

Antygona jest główną bohaterką tragedii Sofoklesa zatytułowanej właśnie jej imieniem. Dzieło to opowiada historię dziewczyny, która pochodzi z przeklętego rodu Labdakidów, na który spadają liczne nieszczęścia.

Uniwersalne wartości wpisane w Antygonę Sofoklesa

„Antygona” jest tragedią autorstwa Sofoklesa, która powstała w czasach starożytnych i szczęśliwie zachowała się aż do naszych czasów. W związku z tym mogłoby się jednak wydawać, że opowiada ona o problemach zupełnie obcych współczesnemu człowiekowi i niezrozumiałych dla niego.

Konwencja dramatu „Antygona” Sofoklesa

„Antygona” to bardzo znane dzieło Sofoklesa, do dziś doceniane przez kolejnych czytelników na całym świecie. W swoim dziele autor posłużył się przyjętą w jego czasach antyczną konwencją, dzięki czemu wpasowało się ono w ustalone wówczas ramy.

Antygona jako tragedia antyczna

„Antygona” to antyczna tragedia autorstwa Sofoklesa, która należy do cyklu tragedii tebańskich, opowiadających o losach przeklętego rodu Labdakidów, do którego należał Edyp i tytułowa bohaterka, jego córka Antygona.

Czy Antygona zasłużyła na śmierć?

„Antygona” Sofoklesa to jedno z jego najbardziej znanych dzieł, które przetrwały aż do dziś. Opowiada on historię córki Edypa, tytułowej Antygony i wraz z dwiema innymi sztukami łączy się w cykl tragedii tebańskich, opowiadających dzieje przeklętego rodu Labdakidów.

Napisz list do Kreona z prośbą o ułaskawienie Antygony

piszę dziś do Ciebie w związku z tragiczną sytuacją, w jakiej znalazła się Antygona. Niestety jesteś jedną z osób, które się do niej przyczyniły i tylko Ty możesz ją zmienić. Wystarczy bowiem jedno Twoje słowo, a Antygona będzie uniewinniona, a wyrok śmierci – cofnięty.

Mowa sądowa w obronie Antygony

Wysoki Sądzie, szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tu wszyscy dziś, by osądzić tę młodą dziewczynę, Antygonę. Ma ona być skazana za złamanie prawa ustalonego przez Kreona.

Edyp i Kreon – charakterystyka porównawcza

Cykl tragedii tebańskich autorstwa Sofoklesa ukazuje dzieje rodu Labdakidów i otaczających ich osób. W trzech dziełach sportretowani zostali różni władcy Teb, ale szczególnie dużo miejsca poświęcono Edypowi i Kreonowi.