Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny w Polsce wprowadzono 13 grudnia 1981 i był on wydarzeniem, które na zawsze wpisało się w historię oraz w tożsamość narodową Polaków. Był on jednym z tych doświadczeń pokoleniowych, które zostają w pamięci ludzi i o których opowiada się kolejnym pokoleniom ze względu na ich grozę oraz to, jak bardzo zmieniły one rzeczywistość.

Przesłanie Pana Cogito – interpretacja

„Przesłanie Pana Cogito” to jeden z najpopularniejszych i najczęściej cytowanych wierszy Zbigniewa Herberta. Tytułowy „Pan Cogito” to również nazwa zbioru poezji, oraz alter ego artysty pojawiające się w wielu jego utworach. „Cogito” z łaciny, oznacza „myślę”.

Apollo i Marsjasz – interpretacja

Zbigniew Herbert to jeden z czołowych przedstawicieli wśród poetów XX wieku. Polski poeta, dramaturg, a także eseista oraz dramaturg. Najbardziej znanym „owocem” jego twórczości jest cykl poetycki „Pan Cogito”. Wiersz „Apollo i Marsjasz” wydany został wydany w roku 1961, w tomiku „Studium przedmiotu”.

Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny, który został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku w Polsce, był dla społeczeństwa szczególnym momentem. Wspomina się go jako jedno z najważniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń, jakie spotkały kraj pod koniec XX wieku. Odcisnął on trwałe piętno na historii, kulturze i sztuce, a zatem także na literaturze.

Motyw oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy z pewnością spotkał się z pojęciem oblężonego miasta. Czasami jest ono rozumiane dosłownie, jako działania wojenne w danym miejscu, a czasami to tylko metafora, która ma oddać pewien stan i sytuację, w której znalazł się dany człowiek lub społeczność. Oblężenie jest na stałe wpisane w historię konfliktów zbrojnych, jak na przykład ma to miejsce w „Potopie” Henryka Sienkiewicza, gdzie bohaterowie bronią przed Szwedami klasztoru na Jasnej Górze.

Raport z oblężonego miasta – interpretacja

Wiersz Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego miasta” pochodzi z tomu, o tym samym tytule z 1983 roku. Opublikowano go anonimowo w czasopiśmie „Zapis”, w okresie stanu wojennego. Zbigniew Herbert jest jednym z najbardziej popularnych polskich literatów. W swych utworach poruszał często tematy polityczne, społeczne, filozoficzne. Inspirowała go historia i mitologia.

Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku był wydarzeniem, które na zawsze odcisnęło swoje piętno na historii Polski i wiele zmieniło w perspektywie ludzi, którzy byli nim dotknięci w tamtych dniach. Nie można więc się dziwić, że wielu autorów poświęciło mu sporo miejsca w swoich dziełach i został on ukazany z wielu bardzo zróżnicowanych perspektyw.

U wrót doliny – interpretacja

Zbigniew Herbert to jeden z najpopularniejszych polskich literatów, który tworzył w drugiej połowie XX wieku. W swych utworach często inspirował się mitologią, poruszał różne poglądy, nurty filozoficzne, kwestie historyczne i religijne. Tak jest też w przypadku wiersza „U wrót doliny”, wydanego w tomiku „Hermes, pies i gwiazda” z 1957 r.

Dlaczego klasycy – interpretacja

Zbigniew Herbert to wybitny polski literat. Tworzył w drugiej połowie XX wieku. Interesowało go życie polityczne, podróże. W swoich dziełach często sięgał po rożne nurty filozoficzne i poglądy, inspirowały go dawne epoki literackie, a także mitologia i historia. Jednym z jego utworów jest „Dlaczego klasycy”, pochodzący z tomu „Napis” z 1969 roku.

Stary Prometeusz – interpretacja

Zbigniew Herbert to jeden z najbardziej znanych polskich poetów, który tworzył w drugiej połowie XX wieku. Fascynowały go podróże, a w swoich dziełach literackich często odnosił się do mitologii. Tak stało się również w przypadku omawianego utworu „Stary Prometeusz”.

Potęga smaku – interpretacja

„Potęga smaku” to utwór, który znajdziemy w tomiku poezji „ Raport z oblężonego miasta”. Zbigniew Herbert tworzył w komunistycznej rzeczywistości. Urodził się w 1924 roku i było mu dane przeżyć również okupację sowiecką.