Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tytuł „Lalka” bywa interpretowany na różne sposoby. Z jednej strony ma on wskazywać na to, jaka była naprawdę Izabela Łęcka – zimna, pusta i próżna, jak tytułowa lalka. Z drugiej strony może to wskazywać na nawiązanie do motywu teatru świata, gdzie wszyscy ludzie są tylko marionetkami na scenie życia, zależni od decyzji siły wyższej, tak jak lalki, które na wystawie sklepowej układał zawsze Ignacy Rzecki. W ten sposób cały sens utworu sprowadzałby się do tego, że nikt z bohaterów nie ma wpływu na to, co mu się przydarza w życiu.

„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego opowiada o życiu w radzieckich łagrach. To właśnie one są tytułowym innym światem, gdzie nie działają zwyczajne prawa rządzące rzeczywistością, w którym ludzie nie kierują się tradycyjnymi wartościami. Ludzie z łagrów walczą jedynie o przeżycie i to za wszelką cenę. Inny świat wprowadza wyraźną granicę między łagrem a normalnością.

Tytuły mogą więc znacząco wpływać na sens całego utworu literackiego i na jego odczytanie przez odbiorcę. To sposób, by wskazać czytelnikowi, w jaką stronę powinien on podążyć ze swoimi interpretacjami w trakcie lektury.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x