Mowa sądowa w obronie Antygony

Wysoki Sądzie, szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tu wszyscy dziś, by osądzić tę młodą dziewczynę, Antygonę. Ma ona być skazana za złamanie prawa ustalonego przez Kreona.

Odprawa posłów greckich – główne wątki

„Odprawa posłów greckich” to słynna renesansowa tragedia autorstwa Jana Kochanowskiego. Jest ona wyraźnym nawiązaniem do antycznego dzieła Homera, jakim była „Iliada”. Kochanowski przybliżył bowiem czytelnikom losy Troi tuż przed rozpoczęciem wojny z Grekami.

Edyp i Kreon – charakterystyka porównawcza

Cykl tragedii tebańskich autorstwa Sofoklesa ukazuje dzieje rodu Labdakidów i otaczających ich osób. W trzech dziełach sportretowani zostali różni władcy Teb, ale szczególnie dużo miejsca poświęcono Edypowi i Kreonowi.

Zygmunt Krasiński nazwał Lillę Wenedę „Antygoną słowiańską”. Czy zgadzasz się na takie określenie? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między bohaterkami Słowackiego i Sofoklesa?

„Antygona” to antyczny dramat autorstwa Sofoklesa, a z kolei „Lilla Weneda” to romantyczne dzieło Juliusza Słowackiego. Utwory te dzieli od siebie wiele epok, a mimo to Zygmunt Krasiński odnalazł w głównej bohaterce dramatu Słowackiego podobieństwo do jej starożytnej poprzedniczki, Antygony.

Charakterystyka porównawcza Antygony i Ismeny

W swojej słynnej tragedii zatytułowanej „Antygona” Sofokles wprowadza postaci dwóch córek Edypa, czyli Antygony i Ismeny. Siostry te razem mierzą się z tragedią, która spotkała ich rodzinę. Ich ojciec ożenił się z własną matką, odszedł z miasta, a ich bracia – Eteokles i Polinik – zginęli w walce o jego tron.

Istota tragedii greckiej na podstawie Antygony

Jednym z najbardziej znanych elementów teatru greckiego jest tragedia. Kojarzona jest ona z takimi twórcami, jak na przykład Sofokles, znany ze swojego cyklu tragedii tebańskich, w skład których wchodzi między innymi „Antygona”. Tragedia aż do dziś wyróżnia się specyficznymi wymogami, które są na stałe przypisane do tego gatunku i które wprawny czytelnik od razu rozpozna.

Rola chóru w Antygonie

Antyczne dramaty składały się ze stałych elementów, które występowały w każdej sztuce. Jedną z nich był chór, czyli swego rodzaju przewodnik po świecie przedstawionym, uzupełniający niezbędne informacje, komentujący wydarzenia mające miejsce na scenie i oceniający to, w jaki sposób zachowywali się bohaterowie.

Antygona – plan wydarzeń

Antygona informuje siostrę, Ismenę, o zakazie Kreona.

Polinik nie może zostać pochowany.

Antygona namawia Ismenę do złamania zakazu.

Kreon spotyka się z chórem i chce zostawić ciało dzikim zwierzętom.

Antygona – charakterystyka

Jedną z najbardziej znanych tragedii, jakie pozostawił po sobie Sofokles, jest „Antygona”. Dzieło to opowiada o dalszych, tragicznych losach rodu Labdakidów, prześladowanego przez fatum. Główną i tytułową bohaterką jest właśnie Antygona – córka Edypa, siostra Ismeny, Polinika i Eteoklesa, narzeczona Hajmona i nieszczęśliwa kobieta, którą życie nieustannie wystawiało na próby.

Ismena – charakterystyka

Jedna ze znanych tragedii Sofoklesa, zatytułowana „Antygona”, skupia się na ukazaniu losów głównej i zarazem tytułowej bohaterki. Jednak w dziele pojawia się wiele postaci z dalszego planu jest powiązanych z jej losami i ma na nie bezpośredni wpływ lub dzieli z nią tragedię.