Żyd – charakterystyka

Wśród wielu postaci obecnych w znanym dramacie Stanisława Wyspiańskiego zatytułowanym „Wesele”, obecni są także bohaterowie reprezentujący społeczność żydowską. Jest nim między innymi Żyd, oparty na pierwowzorze bronowickiego karczmarza i ojca Racheli. Wyspiański inspirował się w jego przypadku Hirszem Singerem, ojcem Pepy Singer.

Nos – charakterystyka

Wiele postaci ze słynnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem „Wesele” inspirowanych było faktycznie żyjącymi ludźmi, których artysta znał. Akcja oparta również została na prawdziwym weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Brały w nim udział także takie tajemnicze postaci jak Nos.

Rachela – charakterystyka

W swoim dramacie „Wesele” Stanisław Wyspiański zamieścił wiele postaci, których kreacje były oparte na faktycznie istniejących ludziach, których autor znał. Dotyczyło to zarówno krakowskiej inteligencji, jak i mieszkańców wsi. Postać Racheli inspirowana była Pepą Singer, czyli córką karczmarza z Bronowic. Mimo to pierwowzór w niczym nie przypominał postaci, jaką Wyspiański wykreował w swym dziele.

Czepiec – charakterystyka

Do stworzenia dramatu zatytułowanego „Wesele” zainspirowało Stanisława Wyspiańskiego prawdziwe małżeństwo krakowskiego poety i chłopki, a ich wesele stało się okazją do spotkania się ze sobą wielu znakomitych gości, którzy posłużyli autorowi jako inspiracje do stworzenia wielu postaci w swoim dziele, na przykład obecnych tam chłopów. Kreacja Czepca wzorowana była na chłopie z Bronowic, Błażeju Czepcu, szwagrze ojca Panny Młodej i jej wuju.

Jasiek – charakterystyka

W swoim najsłynniejszym dziele, jakim jest dramat “Wesele”, młodopolski artysta, Stanisław Wyspiański, stworzył wiele barwnych postaci, ukazując tym samym przekrój polskiego społeczeństwa tamtych czasów. Wiele bohaterów inspirowanych było prawdziwymi ludźmi, których Wyspiański znał. W przypadku postaci Jaśka poeta oparł jego postać o sylwetkę brata prawdziwej panny młodej, czyli Jana Mikołajczyka.

Dziennikarz (Wesele) – charakterystyka

Słynny dramat Stanisława Wyspiańskiego, zatytułowany „Wesele”, zainspirowany został faktycznymi wydarzeniami. Był to ślub krakowskiego artysty, Lucjana Rydla, z przedstawicielką chłopstwa, czyli Jadwigą Mikołajczykówną w roku 1900. Wyspiański zainspirował się nim i już rok później jego dramat został po raz pierwszy wystawiony na deskach teatralnych.

Poeta (Wesele) – charakterystyka

Najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, czyli młodopolski dramat zatytułowany „Wesele”, po raz pierwszy wystawione zostało w teatrze w roku 1901. Jego akcja skupia się na wydarzeniach w trakcie wesela odbywającego się we wsi Bronowice. Odbywało się ono z okazji zaślubin krakowskiego poety z chłopką i odnosiło się do faktycznego małżeństwa Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną.

Gospodarz (Wesele) – charakterystyka

Stanisław Wyspiański umieścił w dramacie „Wesele” wiele postaci, reprezentujących różne grupy społeczne i profesje, dzięki czemu chciał ukazać i zdiagnozować stan polskiego społeczeństwa w tamtych czasach. Włodzimierz Tetmajer stał się inspiracją dla postaci Gospodarza.

Panna Młoda (Wesele) – charakterystyka

„Wesele” było inspirowane prawdziwym wydarzeniem, jakim był ślub w Bronowicach krakowskiego poety, Lucjana Rydla, z chłopką, Jadwigą Mikołajczykówną. Opisywane przez Wyspiańskiego wesele stało się dla niego podstawą do przedstawienia polskiego społeczeństwa z czasów mu współczesnych i do ukazania trapiących je problemów. Autor zaprezentował je, tworząc wiele postaci pochodzących z różnych grup społecznych i reprezentujących różne poglądy i profesje. Jedną z nich jest Panna Młoda.

Pan Młody (Wesele) – charakterystyka

W roku 1901 po raz pierwszy na deskach teatru wystawione zostało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. To jego najsłynniejsza sztuka, która została zainspirowana prawdziwym wydarzeniem, jakie było wesele krakowskiego poety, Lucjana Rydla, z jego pochodzącą z chłopstwa narzeczoną, czyli Jadwigą Mikołajczykówną we wsi Bronowice.

Wydarzenia historyczne w Lalce

Bolesław Prus stworzył „Lalkę” jako powieść realistyczną, dlatego więc naturalne jest, że wprawne oko czytelnika odnajdzie w niej faktyczne wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce w opisywanych przez autora czasach.

Utylitaryzm w Lalce

Utylitaryzm to wywodzący się jeszcze z XVII wieku kierunek w etyce, który zakłada, że to, co pożyteczne, jest dobre, a pożyteczne z kolei jest to, co można określić jako użyteczne. Działania, które są więc rozpatrywane jako użyteczne, zarówno dla jednostki, jak i dla większej grupy społecznej.