Makbet – motywy literackie

“Makbet” jest jedną z najbardziej znanych tragedii, które stworzył William Szekspir. Napisana została ona około 1606 roku. Pisząc ją, Szekspir korzystał ze szkockich przekazów historycznych dotyczących króla Makbeta.

Odprawa posłów greckich – motywy literackie

“Odprawa posłów greckich” to renesansowa tragedia, która wyszła spod pióra jednego z najważniejszych przedstawicieli tej epoki, czyli Jana Kochanowskiego. Po raz pierwszy wystawiono ją w roku 1578 w Jazdowie pod Warszawą, w trakcie uroczystości weselnych podkanclerzego koronnego Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, a sztukę oglądała sama para królewska, czyli Stefan Batory i Anna Jagiellonka. Następnie zaś tragedia została wydana drukiem.

Biblia – motywy literackie

Biblia to jeden z najważniejszych tekstów, które powstały w historii literatury i jest najważniejszą księgo wyznawców chrześcijaństwa na całym świecie. Jest ona istotna zwłaszcza dla kultury zachodu, która opiera się na wartościach chrześcijańskich, odbiciem których jest właśnie Biblia.

Antygona – motywy literackie

“Antygona” Sofoklesa to tragedia, która powstała w 442 roku przed naszą erą. Tekst ten oparty jest na mitach tebańskich o rodzie Labdakidów i nazywany jest tragedią władzy i jest jedną z najważniejszych i najwybitniejszych światowych tragedii.

Odyseja – motywy literackie

Znany epos grecki “Odyseja” Homera to wraz z “Iliadą: jeden z najstarszych zabytków literatury europejskiej i datowana jest na VIII wiek przed naszą erą. Początkowo przekazywana była wśród odbiorców ustnie – najprawdopodobniej Homer śpiewał ją heksametrem.

Iliada – motywy literackie

“Iliada” jest eposem, o którym sądzi się, że razem z “Odyseją” jest dziełem Homera. Datuje się ją na VIII lub VII wiek przed naszą erą, jest więc jednym z najstarszych literackich zabytków kultury europejskiej. “Iliada” opowiada o historii Achillesa oraz wojny trojańskiej, a konkretniej jej ostatniego roku trwania.

Romeo i Julia – motywy literackie

“Romeo i Julia” to chyba najbardziej znany dramat Williama Szekspira. Powstał on na początku jego drogi literackiej, w roku 1597. Opowiada on o losach dwóch zwaśnionych rodów, których historia komplikuje się, gdy przedstawiciele młodszego pokolenia – tytułowi Romeo i Julia – zakochują się w sobie.

Konrad Wallenrod – motywy literackie

“Konrad Wallenrod” jest powieścią poetycką, którą Mickiewicz stworzył najprawdopodobniej w czasach zsyłki w Moskwie, w latach 1825-1828. Po raz pierwszy wydana została w roku 1828 i uważana jest za jeden z najważniejszych poematów polskiego romantyzmu.

Kordian – motywy literackie

“Kordian” to romantyczny dramat Juliusza Słowackiego, który po raz pierwszy anonimowo ukazał się w Paryżu w roku 1834, a napisany został przez poetę w Genewie.

Ferdydurke – motywy literackie

“Ferdydurke” to awangardowa powieść Witolda Gombrowicza, która wydana została po raz pierwszy w roku 1937, jeszcze w czasach dwudziestolecia wojennego. Gombrowicz ukazał w niej liczne problemy społeczne, które ubrał w formę satyry i komedii.

Balladyna – motywy literackie

“Balladyna” jest dramatem romantycznym autorstwa Juliusza Słowackiego. Dzieło napisane zostało w Genewie w roku 1834, natomiast wydano je w Paryżu w roku 1839.

Opowieść wigilijna – motywy literackie

“Opowieść wigilijna” to opowiadanie Charlesa Dickensa po raz pierwszy wydane w grudniu 1843 roku. Jest to historia bogatego skąpca Ebenezera Scrooge’a i związana jest ona ze świętami Bożego Narodzenia.

x